Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Inicjatywa naszej Fundacji po raz kolejny znalazła się wśród wyróżnionych dotacją przez Fundację Tesco Dzieciom

„Pracownia Talentów” – poznajcie zwycięzców konkursu grantowego

Po wnikliwych analizach i ocenach komisja konkursowa zdecydowała o wyborze projektów, nadesłanych na konkurs grantowy. Zostaną one nagrodzone przyznaniem grantów na sumę 251 820 złotych, z przeznaczeniem na realizację zajęć, zgodnie ze złożonymi projektami.

Komisja oceniła nadesłane Aplikacje zgodnie z poniższymi kryteriami, zawartymi w ZASADACH KONKURSU GRANTOWEGO „PRACOWNIA TALENTÓW” FUNDACJI TESCO DZIECIOM

  • Uzasadnienie dotyczące Projektu (realizacja potrzeb lub rozwiązanie problemów danej społeczności) /0-5 pkt./
  • Efektywność społeczna (realizacja zamierzonych celów) /0-5 pkt./
  • Zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu /0-5 pkt./
  • Innowacyjność pomysłu na realizację Projektu /0-5 pkt./
  • Efektywność kosztowa /0-5 pkt./

Lista organizacji i instytucji, które zostaną nagrodzone grantem dostępna jest w załącznik – lista nagrodzonych
Fundacja skontaktuje się z wszystkimi nagrodzonymi podmiotami w najbliższym czasie, aby ustalić szczegóły dotyczące przekazania dofinansowań.

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy Wszystkim, którzy poświecili swój czas i wzięli udział w konkursie!