Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

O AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR PO RAZ PIERWSZY PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY MORAWICA PRZEZ FUNDACJĘ MOŻESZ WIĘCEJ

Celem programu „Masz Głos, Masz Wybór” jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie bądź w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów samorządowych. Chcemy pokazać mieszkańcom gminy, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich własnym podwórku.

Po raz pierwszy w Gminie Morawica Fundacja Możesz Więcej zaprasza lokalną społeczność do podjęcia działań na rzecz swojej okolicy. Ideą tej ogólnopolskiej akcji, w którą włączyła się Fundacja Możesz Więcej jest pobudzenie mieszkańców do realizacji pomysłów i dostarczenia nowej energii do działania. Chcemy łączyć różne grupy mieszkańców, radnych i lokalne organizacje pozarządowe, zachęcając do zaangażowania wszystkich, którym zależy na rozwoju gminy.

Poprzez akcję chcemy także zachęcić wyborców do udziału w głosowaniu i pomóc im w zrozumieniu, jak wybory przedstawicieli do władz lokalnych wpływają na ich życie – na decyzje o edukacji dzieci, rozwoju zawodowym i o otaczającej infrastrukturze. Obywateli chcemy przekonać do podejmowania przemyślanych decyzji, kandydatów zaś do poważnego traktowania wyborców. Zaproponujemy spotkania i merytoryczne debaty mieszkańców z lokalnymi politykami, również za pomocą internetu.

 

Harmonogram Głosuj świadomie w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór

 

Sierpień:

 • podjęcie współpracy z Urzędem Gminy w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos Masz Wybór
 • opracowanie pytań do kandydatów
 • zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz świadomego wyboru władz samorządowych
 • przygotowanie interaktywnych narzędzi (formularza Google oraz strony, na której będziecie wyświetlać odpowiedzi kandydatów)
 • pierwszy kontakt z komitetami
 • zbieranie adresów e-mail do kandydatów
 • utworzenie Gminnego Serwisu Wyborczego na stornie internetowej Fundacji

Wrzesień:

 • kontakt z komitetami wyborczymi
 • zbieranie odpowiedzi kandydatów
 • zaproszenie do udziału radnych, którzy kandydują (np. podczas sesji rady gminy)

Październik:

 • zbieranie odpowiedzi kandydatów
 • przekazywanie informacji o kandydatach mieszkańcom

Listopad:

 • zbieranie odpowiedzi kandydatów
 • przekazywanie informacji o kandydatach mieszkańcom
 • ew. debata wyborcza