Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Fundacja „Możesz Więcej” już od najbliższych wakacji będzie wdrażać Świętokrzyski Program Stypendialny dla uzdolnionej, ale biednej młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości województwa świętokrzyskiego.

Środki na stypendia uzyskiwane będą przede wszystkim ze zbiórek prowadzonych w supermarketach, zbiórek publicznych na ulicach miast oraz pozyskiwanych darczyńców. Pomoc skierowana będzie przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, o ile spełnią oni określone kryteria regulaminowe. Podstawowym kryterium będzie średnia ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz trudna sytuacja finansowa.

Wkrótce przedstawimy pełny regulamin pomocy stypendialnej.

Zgłoszenia już teraz można wysyłać na nasz adres: fundacja@mozeszwiecej.org.pl