Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Nasza Fundacja została wpisana do elitarnej bazy organizacji pozarządowych, które będą konsultować wypracowane dokumenty programowe i strategiczne tworzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu „Synergia – Program współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” powstanie w najbliższym czasie zakładka na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi, w jednej z podzakładek zamieszczona zostanie niniejsza baza.