Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

rotator2
slajA

Ponad 12 ton różnych produktów trafiło do najbardziej potrzebujących...

slSPORT

Startujemy z programem SportAnalytik

Przekonaj się, że sport to nie tylko piłka nożna!

Long exposure of the Houses of Parliament in London with blue sky seen from the Westminster Bridge with some blurred people.

Trwa projekt POWER VET na zasadach Erasmus+

Zawodowo z Sandomierza do Londynu lub Malagi

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

„Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki – zagraniczne staże technika żywienia
i usług gastronomicznych” –
2016-1-PL01-KA102-025059

projekt realizowany w ramach działania „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach programu Erasmus+.

Jest on realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Dofinansowanie projektu z UE: 140.328,00 EUR

Projekt realizowany w okresie: 15.11.2016 r. – 14.06.2018 r.

Projekt realizowany z udziałem: Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych zwiększających szansę  znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy, w Polsce, w Europie, zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego uczniów ZSGiH w Sandomierzu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w UE oraz przygotowanie młodzieży do wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz wiedzy na rynku pracy. W projekcie weźmie udział 32 uczniów z ZSGiH w Sandomierzu oraz 32 uczniów z ZS Nr 1 w Opatowie kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt zakłada dwa wyjazdy 3-tygodniowe na staż do Portugalii (maj/listopad 2017) oraz dwa wyjazdy 3-tygodniowie na staż do Hiszpanii (marzec 2018). Partnerami zagranicznymi projektu są: AENIE z Portugalii oraz Europroyectos Erasmus Plus S.L z Hiszpanii.

Podsumowaniem stażu jest uzyskanie:

  • certyfikatu Europass Mobilność, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który w sposób jednolity prezentuje zakres zdobytego doświadczenia.
  • certyfikatu ukończenia kursu przygotowawczego, który obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
  • certyfikatu ukończenia całości zagranicznego kształcenia zawodowego.

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki

Więcej informacji:

Koordynator projektu: Beata Wolnik, tel. 602 889 185, e-mail: wolnik.fmw@gmail.com
https://www.facebook.com/Europejska-kuchnia-w-zasi%C4%99gu-r%C4%99ki-1257465227646482/?fref=ts

O naszym projekcie przeczytacie także:

http://www.opatow.szkola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=582:tydzien-kuchni-portugalskiej-kolejne-przygotowania-opatowskiej-zywieniowki-do-stazy-w-portugalii&catid=8&Itemid=101