Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

 

 

 

 

Tytuł projektu: ”EUROPEJSKIE STAŻE BEZ GRANIC”

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079406

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ : sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wartość projektu dofinansowana z Funduszy Europejskich: 149 566,00 EUR

Konsorcjum projektu: Fundacja „Możesz Więcej”, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie

Termin realizacji projektu: 30.12.2020-29.12.2022

Partnerzy pośredniczący: euroMind, Sistema Turismo s.r.l., ETN Bulgaria Gateway

Kraje staży/szkoleń: Hiszpania, Włochy, Bułgaria

Beneficjenci:

I grupa -20 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

II grupa -20 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarz z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

III grupa-20 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk/mechatronik Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

IV grupa:

-8 nauczycieli kształcących  w zawodach gastronomicznych/hotelarskich z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

-5 nauczycieli kształcących w zawodach informatycznych/mechatronicznych z Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Cele projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie na terenie Polski wschodniej, jak również praktyczne doskonalenie znajomości języka angielskiego, w tym szczególnie słownictwa zawodowego.

 

Biuro projektu:

ul. Kasztanowa 12/15

25-555 Kielce

 

Kontakt do biura projektu:

Magdalena Kuca,Tel.783 840 922, mail: m.kuca@o2.pl

Krótka fotorelacja z pierwszego weekendu w Portugalii

Słoneczna plaża nad oceanem Atlantyckim-TAVIRA.
Pierwszy weekend i pierwsza wycieczka. Jesteśmy nad Atlantykiem w Portugalli.

k