Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

W ramach konkursu FIO w 2014 r. nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na projekt:

AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach oraz Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ w Morawicy, wzbogacenie ich rozwoju intelektualnego oraz zwiększenie dostępu do sektora usług społecznych z zakresu edukacji, kultury, turystyki z włączeniem nowoczesnych metod aktywizacji społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2014

Plakat AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE