Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Młodość – Twój kapitał!

Główny cel projektu to zwiększenie do 30.06.2022 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 80 [46K/34M] osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. świętokrzyskiego, wyłącznie biernych zawodowo.

 

Weź udział w projekcie jeśli:

  • jesteś w wieku 18 – 29 lat;
  • zamieszkujesz lub uczysz się w trybie zaocznym na obszarze województwa świętokrzyskiego;
  • pozostajesz bez pracy lub straciłeś pracę po 1 marca 2020;

 

Biorąc udział w projekcie:

  • otrzymujesz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym;
  • możesz wybrać dla siebie szkolenie zawodowe dostosowane do twoich preferencji zawodowych;
  • otrzymasz wynagrodzenie za przepracowany 3 miesięczny staż zawodowy;
  • otrzymasz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy;
  • otrzymasz dopasowaną do twoich predyspozycji zawodowych ofertę pracy;

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością!!!

Informacje o projekcie dostępne również pod numerem telefonu 577-999-501 oraz w biurze projektu ul. Kasztanowa 12/16 Kielce.

Biuro projektu: ul.Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, e-mail:mazbiuro@mozeszwiecej.org.pl

 

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-06-30

 

 

Wartość projektu to 982 400,00 PLN

Wkład własny 49 120,00 PLN

Dofinansowanie 933 280,00 PLN

 

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20

Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0026/20

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

HARMONOGRAMY:

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 07.2021

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 07.2021 – aktualizacja z dnia 22.07.2021

Harmonogram realizacji stazy zawodowych – Młodośc Twój Kapitał – z dnia 06.07.2021

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy