Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt „Morawickie Centrum Aktywności Senioralnej” jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2023-31.12.2023 r.

Celem projektu jest aktywizacja 25 osób w wieku senioralnym z terenu gminy Morawica prowadząca do poprawy jakości ich życia i włączenia społecznego poprzez zagwarantowanie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, w tym: organizację aktywności: edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych, ruchowych  i kulturalnych. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie aktywności życiowej seniorów, zachęcenie ich do udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz zapobieganie ich marginalizacji ze względu m.in. na wiek, czy stan zdrowia.

 

W ramach projektu przewidziano:

 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z nowych technologii
 • Wykłady z zakresu prawa i bezpieczeństwa osób starszych
 • Wykłady z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych
 • Wykłady z zakresu dietetyki
 • Konsultacje indywidualne z dietetyki
 • Zajęcia edukacyjne z zakresu wolontariatu
 • Warsztaty rekreacyjno-zdrowotne
 • Warsztaty psychologiczne
 • Warsztaty rozwijające zainteresowania
 • Wyjazdy edukacyjno-kulturalne
 • Inicjatywy lokalne
 • Kurs dla nieformalnych opiekunów osób starszych

Plakat

Formularz zgłoszeniowy Seniorzy

 

Rekrutacja została zakończona!

 

Serdecznie zapraszamy Seniorów z gminy Morawica na Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się 23.11.2023 o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej Bieleckich Młynach!

GALERIA

Spotkanie integracyjne

Wycieczka do Warszawy

Warsztaty muzyczne

Akcja Sprzątania świata