Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

rotator2
slajA

Ponad 12 ton różnych produktów trafiło do najbardziej potrzebujących...

slSPORT

Startujemy z programem SportAnalytik

Przekonaj się, że sport to nie tylko piłka nożna!

Long exposure of the Houses of Parliament in London with blue sky seen from the Westminster Bridge with some blurred people.

Trwa projekt POWER VET na zasadach Erasmus+

Zawodowo z Sandomierza do Londynu lub Malagi

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Nowińskie Centrum Rozwoju to wspólna inicjatywa Fundacji Możesz Więcej i Gminy Sitkówka – Nowiny. Centrum powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym  jest rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.

Nowińskie Centrum Rozwoju oferować będzie:
1. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, terapie uzależnień oraz psychologiczne. W trakcie realizacji poradnictwa opracowywane zostaną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie
2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich, Grupy samopomocowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Autodiagnoza i motywacja do zmian, Nawroty choroby alkoholowej.
3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – uruchomienie świetlicy środowiskowej dla dzieci
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. W ramach świetlicy prowadzone będą zajęcia: j. angielski, informatyka, matematyka, j. polski, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Obozy wakacyjne – językowe, czas trwania 8 dni. Funkcjonować będą sekcje zainteresowań: taneczno-muzyczna, fotograficzna, plastyczna/techniczno-modelarska. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach: Panowanie nad stresem i emocjami, Komunikacja, Trening zastępowania agresji, Asertywność. Dodatkowo dzieci otrzymają stała pomoc przy odrabianiu lekcji oraz indywidualne wsparcie psychologa.
4. Działania profilaktyczne – zajęcia i warsztaty z zakresu profilaktyki: Techniki radzenia sobie ze stresem, Podnoszenie własnej wartości, Techniki twórczego myślenia, Warsztaty asertywności, Trening zastępowania agresji, Program profilaktyczny Debata, Program profilaktyczny Korekta, Program profilaktyczny Noe1.

Wsparciem w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” zostanie objęte 317 os. (min. 48K, 2ON) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Wartość projektu: 683 162,50 zł
Dofinansowanie unijne: 631 662,50 zł
Wkład własny: 51 500,00

Więcej informacji:

Kierownik Projektu: Anna Agatowska

Specjalista ds. rozliczeń: Iwona Klimczyk, Telefon: 535-839-955