Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

W ramach rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2014 roku z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania Fundacja Możesz Więcej otrzymała środki na realizację projektu.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań z publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku, a mianowicie Zadanie nr 3: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego (kolonie, obozy itp.).

Założeniem projektu jest zorganizowanie obozu wakacyjnego poza miejsce zamieszkania dzieci i młodzieży. Wyjazd planowany jest na dwanaście dni dla 40 osób. Przewidziane zadania w ramach projektu to m. in.: zajęcia integracyjne, zajęcia warsztatowe na temat udanego i zdrowego życia, budowanie zaufania i pozytywnej samooceny, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, zapoznanie się z kulturą i sztuką Podhala poprzez wyjście do muzeum, wycieczki turystyczne w trakcie obozu wakacyjnego, wyjścia na szlaki górskie, wyjścia na basen, gry i zabawy na świeżym powietrzu, grill, ognisko, bal „obozowicza”, konkursy sportowe i sprawnościowe, gry i zabawy w sali ośrodka, zajęcia plastyczne – plakat w formie mapy z wyszczególnieniem odwiedzonych miejsc.

Bezpośrednimi adresatami projektu jest 40 osobowa grupa podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach i Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ w Morawicy w wieku 8-16 lat.

Termin realizacji projektu: 12.08.2014 – 31.08.2014

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać ww placówkach oraz pod numerem telefonu: 533 332 633.