Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Aktualności


Nasza Fundacja wspólnie z Kieleckim Bankiem Żywności jest organizatorem zbiórki Podziel się posiłkiem. W dnia 28-30 listopada 2014 roku będziemy zbierać żywność na terenie Gminy Morawica w następujących sklepach:

1. Lewiatan, ul. Wolności 23, Morawica

2. Carrefour express, ul. Kielecka 3, Morawica

3. Biedronka, ul. Kielecka 29, Morawica

4. Delikatesy Centrum, ul. Chęcińska 176a, Brzeziny

5. Delikatesy Centrum, ul. Kielecka 1, Bilcza

W piątek 28 listopada 2014 roku zapraszamy do wsparcia akcji w godzinach od 14.00 do 20.00, w sobotę 29 listopada 2014 roku w godzinach od 10.00 do 19.00, a w niedzielę 30 listopada w godzinach od 10.00 do 15:00.

Zebrane produkty żywnościowe zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom z terenu Gminy Morawica.

swieta2014

Nasza Fundacja została wpisana do elitarnej bazy organizacji pozarządowych, które będą konsultować wypracowane dokumenty programowe i strategiczne tworzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu „Synergia – Program współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” powstanie w najbliższym czasie zakładka na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi, w jednej z podzakładek zamieszczona zostanie niniejsza baza.

Z radością informujemy, że Fundacja Możesz Więcej uzyskała status organizacji pożytku publicznego!

Dziękujemy za gratulacje! W 2015 roku będziemy już mogli przyjmować 1% podatku, o czym będziemy Wam jeszcze przypominać.

 

opp1

Wspólnie z Kieleckim Bankiem Żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem” przeprowadziliśmy w dniach 3-4 października na terenie Gminy Morawica zbiórkę artykułów spożywczych. Dzięki wsparciu wolontariuszy – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a przede wszystkim otwartym sercom osób robiących weekendowe zakupy, w pięciu supermarketach, przez dwa dni akcji udało się zgromadzić ponad tonę produktów żywnościowych. Od mleka, sera i przetworów warzywno-owocowych rozpoczynając, po kluski, kaszę, mąkę i olej, na słodyczach i napojach skończywszy. – Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tak wielką hojnością mieszkańców Gminy Morawica. To wielki gest, który wesprze rodziny najbardziej potrzebujące – mówi Marcin Agatowski, prezes Fundacji Możesz Więcej. Paczki z zebranymi produktami żywnościowymi trafiły do ubogich mieszkańców z terenu Gminy Morawica.

Bardzo serdecznie dziękujemy także Dyrekcjom Sklepów, w których akcja została przeprowadzona: w Morawicy – Lewiatan, ul. Wolności 23; Carrefour express, ul. Kielecka 3; 3. Biedronka, ul. Kielecka 29; w Brzezinach – Delikatesy Centrum, ul. Chęcińska 176a; w Bilczy – Delikatesy Centrum, ul. Kielecka 1.

Inicjatywa naszej Fundacji po raz kolejny znalazła się wśród wyróżnionych dotacją przez Fundację Tesco Dzieciom

„Pracownia Talentów” – poznajcie zwycięzców konkursu grantowego

Po wnikliwych analizach i ocenach komisja konkursowa zdecydowała o wyborze projektów, nadesłanych na konkurs grantowy. Zostaną one nagrodzone przyznaniem grantów na sumę 251 820 złotych, z przeznaczeniem na realizację zajęć, zgodnie ze złożonymi projektami.

Komisja oceniła nadesłane Aplikacje zgodnie z poniższymi kryteriami, zawartymi w ZASADACH KONKURSU GRANTOWEGO „PRACOWNIA TALENTÓW” FUNDACJI TESCO DZIECIOM

  • Uzasadnienie dotyczące Projektu (realizacja potrzeb lub rozwiązanie problemów danej społeczności) /0-5 pkt./
  • Efektywność społeczna (realizacja zamierzonych celów) /0-5 pkt./
  • Zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu /0-5 pkt./
  • Innowacyjność pomysłu na realizację Projektu /0-5 pkt./
  • Efektywność kosztowa /0-5 pkt./

Lista organizacji i instytucji, które zostaną nagrodzone grantem dostępna jest w załącznik – lista nagrodzonych
Fundacja skontaktuje się z wszystkimi nagrodzonymi podmiotami w najbliższym czasie, aby ustalić szczegóły dotyczące przekazania dofinansowań.

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy Wszystkim, którzy poświecili swój czas i wzięli udział w konkursie!

Nasza Fundacja wspólnie z Kieleckim Bankiem Żywności jest organizatorem zbiórki Podziel się posiłkiem. W dnia 03-04 października 2014 roku będziemy zbierać żywność na terenie Gminy Morawica w następujących sklepach:

1. Lewiatan, ul. Wolności 23, Morawica

2. Carrefour express, ul. Kielecka 3, Morawica

3. Biedronka, ul. Kielecka 29, Morawica

4. Delikatesy Centrum, ul. Chęcińska 176a, Brzeziny

5. Delikatesy Centrum, ul. Kielecka 1, Bilcza

W piątek 03 października 2014 roku zapraszamy do wsparcia akcji w godzinach od 14.00 do 20.00, a w sobotę 04 października 2014 roku w godzinach od 10.00 do 20.00.

Zebrane produkty żywnościowe zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom z terenu Gminy Morawica.

PodzielSiePosilkiem_plakat_a2_v14

Świetlica Środowiskowa ZIOMUŚ działa już od roku, 18 września nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Poświęcenie lokalu, prezentacja dotychczasowej działalności, występ dzieci i wiele innych atrakcji.

Na uroczystość przybył również wójt gminy Morawica, między innymi dzięki któremu Świetlica ma gdzie funkcjonować, oraz rodzice podopiecznych. Ci drudzy są pod wrażeniem pracy wolontariuszy. Dodatkowo sami mogą się doskonalić na warsztatach w ramach projektu „Szkoła dla Rodziców”.

Aktualnie ZIOMUŚ oferuje pomoc dla 40-stu podopiecznych, korzystających z bezpłatnego pobytu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. W Świetlicy dzieci mają możliwość wieloaspektowego rozwoju, zaspokajane są ich potrzeby, od posiłku, poprzez zabawę do nauki. Jest to jedyna taka placówka pozaszkolna na terenie Morawicy, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje talenty i pasje poprzez urozmaicone zajęcia tematyczne począwszy od tańca, plastyki, muzyki, a kończąc na turystyce.

Świetlica środowiskowa ZIOMUŚ w Morawicy jest drugą placówką prowadzoną przez naszą Fundację. W Kielcach działa świetlica BRACHU, do której uczęszcza 70 dzieci.

DSC_0245

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji „Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”.

Konferencja ma miejsce w dniu 16 września 2014 r. w godz. 9:00 – 14:15 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, przy ul. Żeromskiego 12 w Kielcach.

Tegoroczną edycję Konferencji zainauguruje prelekcja nt. wsparcia ze środków zewnętrznych działań o charakterze międzynarodowym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, którą wygłoszą:

Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Pan Grzegorz Orawiec – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W ramach Konferencji odbędą się również następujące panele dyskusyjne:

Panel dyskusyjny dla przedsiębiorców nt. promocji regionalnych i lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych, organizowany we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

Prowadzący: Pan Karol Kaczmarski  

Panel dyskusyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. inicjowania, budowania i rozwijania trwałych struktur partnerstwa na poziomie międzynarodowym, organizowany we współpracy z Federacją Forum Wiedzy

Prowadzący: Pan Tomasz Kosiński

Panel dyskusyjny dla samorządowców nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem warunków naturalnych i zasobów surowcowych województwa świętokrzyskiego, organizowany we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach Dnia Informacyjnego nt. zarządzania zasobami i surowcami

Prowadzący: Pan Michał Kubecki

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.rodm-kielce.pl/pl/targi_wspolpracy_miedzynarodowej/

Zapraszamy w imieniu organizatorów spotkania organizacje pozarządowe mające siedzibę /oddział lub biuro na terenie miasta Kielce na spotkanie inicjujące powstanie Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych (KFOP) .

KFOP będzie początkowo niesformalizowaną platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem miasta Kielce a kieleckimi organizacjami pozarządowymi.

Forum to otwarta i dobrowolna forma współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z miasta Kielce. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe będzie nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, upowszechnianie dobrych praktyk oraz podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli kieleckiego sektora pozarządowego poprzez organizowane w ramach Forum warsztaty, szkolenia oraz panele dyskusyjne. Forum stworzy również przestrzeń do prowadzenia rozmów/konsultacji z Kieleckim Ratuszem w ważnych dla sektora pozarządowego sprawach. Forum będzie też cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych.

Pierwszym działaniem, jakiego podejmie się KFOP będzie konsultacja  „Programu Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok”.

Termin spotkania:  12.09.2014r. godz. 10- 15

Miejsce: wstępnie w Fundacji Centrum Europy Lokalnej – ul. Ignacego Paderewskiego 29/3, 25-017 Kielce (w przypadku dużego zainteresowania informacje o zmianie miejsca podamy drogą mailową)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres mail-owy:  kfop@europomost.pl    z podaniem nazwy organizacji oraz imion i nazwisk uczestników wraz z funkcją. Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 11.09.2014r. do godz. 12:00.

W szkołach usłyszeliśmy już pierwszy dzwonek na lekcję. Wszyscy powrócili po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, wypoczęci i gotowi do dalszej walki. Walki o swoją przyszłość. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć samych sukcesów, nowych doświadczeń i dobrych ocen, a nauczycielom dużo cierpliwości i wytrwałości.

Przypominamy, że nasze świetlice środowiskowe działają również w roku szkolnym. Zapraszamy wszystkie dzieci do BRACHU i ZIOMUSIA. BRACHU działa od poniedziałku do piątku od 12 do 18, ZIOMUŚ od 15 do 19.