Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Aktualności


W ramach konkursu FIO w 2014 r. nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na projekt:

AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach oraz Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ w Morawicy, wzbogacenie ich rozwoju intelektualnego oraz zwiększenie dostępu do sektora usług społecznych z zakresu edukacji, kultury, turystyki z włączeniem nowoczesnych metod aktywizacji społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2014

Plakat AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zarząd Fundacji Możesz Więcej, pracownicy Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ oraz dzieci uczęszczające do placówki serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na naszą inicjatywę w konkursie grantowym Fundacji Avivy To dla mnie ważne.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://todlamniewazne.pl/

Nie ukrywamy swojej radości i będziemy na bieżąco informować o postępach związanych z działalnością Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ.

                                                                       

Sześciu laureatów pierwszej edycji konkursu grantowego Fundacji Aviva

 

 

Jury konkursu grantowego Fundacji Aviva „To dla mnie ważne” wybrało 6 laureatów pierwszej edycji konkursu. Uczestniczyło w niej ponad 400 inicjatyw społecznych, których celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu małych dzieci.


Zgodnie z regulaminem konkursu jury wybrało laureatów spośród 20 inicjatyw, które uzyskały największe poparcie w głosowaniu internetowym. Jury postanowiło też o przyznaniu grantów w następującej wysokości:

Świetlica środowiskowa Ziomuś, 25 000 zł – inicjatyw zgłoszona przez Fundację Możesz Więcej, której celem jest stworzenie świetlicy w miejscowości Morawica (woj. świętokrzyskie).

– Bajkowy ośrodek terapeutyczny, 30 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie Sun Rise z Mielca (woj. podkarpackie), której celem jest rozszerzenie zakresu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i autystycznych oraz ich integracji z dziećmi zdrowymi. Projekt uzyskał najwięcej głosów w internetowym plebiscycie.

Daj nam raj, pomóż nam zbudować Eko-gaj, 18 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie „Dorośli-dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego (woj. kujawsko-pomorskie), której celem jest stworzenie bliskiego naturze placu zabaw. Projekt zajął drugie miejsce w internetowym plebiscycie.

 – Kolorowo i bezpiecznie, 12 000 zł –  inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości z Janowic Wielkich (woj. dolnośląskie), której celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci obok wiejskiej świetlicy.

 – Sport na całe życie, 15 000 zł – inicjatywa zgłoszona w imieniu Akademii Sportu Grizzlies z miejscowości Przysietnica, Rytro i Barcice (woj. małopolskie), której celem jest organizacja zajęć propagujących aktywność fizyczną i sportową dzieci oraz edukowanie rodziców, jak dbać o tę sferę rozwoju.

Jury postanowiło też skorzystać z możliwości, jaką daje regulamin, i przyznało jeden grant specjalny:

– Ponurzyca na wesoło, 15 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Fundację Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej z miejscowości Ponurzyca (woj. mazowieckie), której celem jest stworzenie placu zabaw w miejscowości liczącej niespełna 300 mieszkańców.

Dokonując wyboru, jury kierowało się kryteriami określonymi w regulaminie, przede wszystkim trafnością i zgodnością inicjatywy z celami konkursu, jej skutecznością i trwałością, budżetem oraz liczbą bezpośrednich i pośrednich odbiorców. W przypadku grantu specjalnego jury doceniło pasję społeczną inicjatorki i oddolny charakter wniosku.

Po ogłoszeniu wyników Fundacja Aviva uzgodni szczegóły realizacji inicjatyw z wnioskodawcami, podpisze umowy, przekaże granty i będzie współpracować przy ich realizacji.

Do pierwszej edycji konkursu zostało zgłoszonych ponad 400 inicjatyw ze wszystkich województw (najwięcej z mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego), zarówno z małych miejscowości, jak i z dużych aglomeracji.

W głosowaniu internetowym, które trwało od 27 stycznia do 28 marca tego roku, oddano łącznie ponad 800 tysięcy głosów.

Serdecznie gratuluję laureatom pomysłowości i aktywności społecznej. Jestem przekonana, że pieniądze z naszej fundacji pomogą w realizacji działań na rzecz pogodnego dzieciństwa. Będziemy nadal współpracować, by osiągnąć założone cele. Dziękuję też wszystkim wnioskodawcom i głosującym. Mam nadzieję, że pozostaną przyjaciółmi naszej fundacji, a wysiłek włożony w przygotowanie i promocję swoich inicjatyw zaowocuje integracją lokalnych społeczności wokół wspólnych celów. Zainteresowanie konkursem przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – spodziewaliśmy się kilkudziesięciu wniosków, a wpłynęło ich ponad 400. To dla nas zobowiązanie, aby dalej wspierać ludzi, którzy chcą, aby ich otoczenie było bardziej przyjazne dla rodziców i ich dzieci. Dlatego po wakacjach zamierzamy ogłosić drugą edycję konkursu z większą pulą nagród – mówi Elżbieta Wójcik, prezes Fundacji Aviva.

Konkurs wyróżnia innowacyjny i przyjazny mechanizm zgłaszania wniosków i zdobywania dla nich poparcia w głosowaniu internetowym. Na stronie www.todlamniewazne.pl inicjatorzy zgłaszają wnioski, poddając je jednocześnie pod głosowanie internautów. Inicjatywy z największym poparciem społecznym są przedstawiane jury, które rozdziela pulę grantów – w pierwszej edycji konkursu jest to kwota 100 000 zł. Do udziału w jury Fundacja Aviva zaprosiła osoby, które są autorytetami w sprawach ważnych dla rodziców i dzieci.

 

W ramach rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2014 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy Fundacja Możesz Więcej otrzymała środki na realizację projektu.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r., a mianowicie zadanie 4: Rozwój poradnictwa i edukacji dla rodziców służącego rozpoznawaniu zagrożeń uzależnień u dzieci i młodzieży.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów dla rodziców podopiecznych Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ z Morawicy i Świetlicy Środowiskowej BRACHU z Kielc. W ramach zajęć rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z problemami jakie mogą dotknąć dzieci i młodzież a także dowiedzieć się jak radzić sobie z ewentualnymi zagrożeniami, gdzie szukać pomocy i jak zapobiegać takim problemom.

Termin realizacji projektu: 12.05.2014r. – 31.10.2014r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać ww placówkach oraz pod numerem telefonu: 533 332 633.

Prowadzona przez Fundację Możesz Więcej Świetlica Środowiskowa „ZIOMUŚ” działa w Morawicy od kilku miesięcy i walczy o wygraną w projekcie Fundacji Aviva na wyposażenie świetlicy. Lokal wymaga gruntownego remontu, aby był przystosowany do warunków świetlicowych.

Konkurs odbywa się przez Internet i trwa do 28 marca 2014.  O dofinansowanie będzie rywalizować pierwszych 20 projektów z listy rankingowej.

Pragniemy stworzyć dla dzieci przyjazne, kolorowe i funkcjonalne miejsce, w którym będą mogły rozwijać swe pasje, bawić się, uczyć i poznawać ciekawych ludzi.

Każdy głos się liczy i jest na wagę złota! Aby zagłosować i dać dzieciakom nadzieję wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

1) Kliknąć w poniższy link:

http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,367,swietlica-srodowiskowa-ziomus-bo-mozesz-wiecej.html

2) Kliknąć zakładkę ZAGŁOSUJ w górnej części strony,

3) Podać swój e-mail (opcjonalnie numer telefonu) i zatwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

4) Następnie wejść na swoją skrzynkę pocztową i zatwierdzić oddany przez siebie głos.

Tych kilka kroków pozwoli nam spełniać marzenia!

Głos można oddać raz na dobę, dlatego zachęcamy do wielokrotnego głosowania.

Zapraszamy również na Facebook’a: https://www.facebook.com/pages/%C5%9Awietlica-%C5%9Arodowiskowa-Ziomu%C5%9B/497056773735764?ref=ts&fref=ts

Liczymy na Państwa poparcie i mnóstwo głosów!

W ramach rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2014 roku z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania Fundacja Możesz Więcej otrzymała środki na realizację projektu.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań z publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku, a mianowicie Zadanie nr 3: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego (kolonie, obozy itp.).

Założeniem projektu jest zorganizowanie obozu wakacyjnego poza miejsce zamieszkania dzieci i młodzieży. Wyjazd planowany jest na dwanaście dni dla 40 osób. Przewidziane zadania w ramach projektu to m. in.: zajęcia integracyjne, zajęcia warsztatowe na temat udanego i zdrowego życia, budowanie zaufania i pozytywnej samooceny, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, zapoznanie się z kulturą i sztuką Podhala poprzez wyjście do muzeum, wycieczki turystyczne w trakcie obozu wakacyjnego, wyjścia na szlaki górskie, wyjścia na basen, gry i zabawy na świeżym powietrzu, grill, ognisko, bal „obozowicza”, konkursy sportowe i sprawnościowe, gry i zabawy w sali ośrodka, zajęcia plastyczne – plakat w formie mapy z wyszczególnieniem odwiedzonych miejsc.

Bezpośrednimi adresatami projektu jest 40 osobowa grupa podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach i Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ w Morawicy w wieku 8-16 lat.

Termin realizacji projektu: 12.08.2014 – 31.08.2014

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać ww placówkach oraz pod numerem telefonu: 533 332 633.

ZIOMUŚ, bo możesz więcej!

Pomysłodawcą całego projektu był Emil, student pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej. Chcąc zmienić szarą Logo świetlicy środowiskowej ZIOMUŚrzeczywistość postanowił działać. Za swój cel obrał pomoc dzieciom, które rzadko wołają o pomoc. Do współpracy zaangażował swoją wieloletnią koleżankę, studentkę tego samego kierunku Agatę. Razem podjęli odpowiednie kroki, tak rozpoczęła się ich wspólna przygoda, która w krótkim czasie okazała się dużym przedsięwzięciem.

Witam jestem Emil z Agatą znam się od wielu lat dość nieoczekiwanie spotkaliśmy się na uczelni. Już po pierwszych zajęciach byłem pewien, że to jest to co chciałbym robić. Pierwszy rok studiów zleciał bardzo szybko praca szkoła i tak w koło pozornie wszystko super ale chciałem działać. Po zaliczonej sesji w drugim semestrze zapytałem Agatę: słuchaj chciałbym otworzyć w Morawicy świetlice środowiskową co ty na to odpowiedziała krótko spoko wchodzę w to  i się zaczęło…

Początek sierpnia każde z nas na własną rękę szukało informacji jak otworzyć taką świetlice, godziny spędzone w sieci nie dały spodziewanego efektu. Bardzo pomocne okazały się rady pani Teresy Rozpary, zdaliśmy sobie sprawę, że to nie takie łatwe, cel był naprawdę bardzo odległy. Mimo to uparcie choć opornie dążyliśmy do celu, spotkanie i rozmowa z wójtem Panem Marianem Burasem to było naprawdę coś, po nim wiedzieliśmy że możemy działać w świetlicy szkolnej po zajęciach. W tym dniu zrozumieliśmy że stoimy już na starcie i teraz tylko od nas zależy czy i kiedy dotrzemy do mety (pierwsze zajęcia).

Pomimo dużych chęci i ogromnego zaangażowania potrzebowali pomocy kogoś doświadczonego. Szukając takiej osoby znaleźli prezesa Fundacji Możesz Więcej Marcina Agatowskiego, który bardzo im pomógł, służył dobrą radą i w rezultacie wziął ich pod swoje skrzydła. Fundacja Możesz Więcej stała się dla nich pozytywną alternatywą, dobrą perspektywą w dalszej drodze ku rozwojowi i realizacji wyznaczonych celów. Wspólnie z Panem Agatowskim pragną stworzyć coś niezwykłego gdyż razem możesz więcej….

 

„…Ucz się, pracuj ciężko dnia każdego
Trening czyni mistrzem, dużo w tym dobrego
Pierwszy krok to początek by osiągnąć szczyty
Działaj świadomie, przestań na farta liczyć, ziom…”

 

„…Choćbyś się znalazł na świata końcu
Byle jakim dworcu, nie ważne skąd i nie ważne gdzie
Ważne co masz w sercu, a drogi są dwie
Czy już wiesz, którą wybrać chcesz?…”

Marzenia są po to, aby po nie sięgać. Wspólne plany Karoliny i Damiana rozpoczęły się podczas studiów. Marzenia o Proteza dla Bartkaszczęśliwej rodzinie i poczuciu spełnienia. Niespełna dwa lata temu przy narodzinach Bartusia siła marzeń uskrzydliła młodych rodziców do stawienia czoła poważnemu wyzwaniu – chłopiec przyszedł na świat bez lewej stopy. Jednak optymizm serca zwyciężył. Podjęta walka o syna przynosi dobre efekty. Bartek zaczął chodzić korzystając z różnych protez zastępczych, potrzebuje jednak profesjonalnej protezy z włókna szklanego, pozwalającej na komfortową naukę chodzenia i biegania.

Podjęliśmy się zadania dotarcia do ludzi dobrej woli i zbiórki środków na protezę lewej stopy Bartka Orzechowskiego. Dlatego zapraszamy Cię do wsparcia Młodego Człowieka, który jest naszym Podopiecznym.