Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Celem głównym zadania publicznego jest aktywizacja intelektualna, obywatelska, społeczna i fizyczna 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz własnego środowiska senioralnego z terenu Miasta i Gminy Morawica do 31.12.2022 roku.

Cele szczegółowe:

 1. Udostępnienie, zróżnicowanej i dostosowanej oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości 100 osób starszych 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica do końca 12.2022 roku.
 2. Zwiększenie umiejętności posługiwania się i wykorzystania na co dzień nowych technologii przez 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica do końca 12.2022 roku.
 3. Zwiększenie wiedzy 100 seniorów 60+ z Miasta i Gminy Morawica w zakresie dietetyki, profilaktyki, prawa i bezpieczeństwa do końca 12.2022 roku.
 4. Zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych 100 seniorom 60+ z Miasta i Gminy Morawica ze sztuką, w tym m. in. teatrem, kinem, filharmonią do końca 12.2022 roku.
 5. Umożliwienie dostępu 100 seniorom 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica do usług konsultacyjnych do końca 12.2022 roku.
 6. Nabycie lub zwiększenie kompetencji i umiejętności posługiwania się językiem obcym 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica dla potrzeb edukacyjnych i komunikacyjnych do końca 12.2022 roku.
 7. Umożliwienie dostępu 100 seniorom 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica do zorganizowanych form spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań do końca 12.2022 roku.
 8. Zmiana postawy społeczności 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica na altruistyczną oraz zwiększenie umiejętności pracy społecznej w charakterze wolontariatu do końca 12.2022 roku.
 9. Zwiększenie dofinansowania różnych form rozwoju aktywności społecznej 100 osób starszych 60+ zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawica do końca 12.2022 roku.
 10. Wzbogacenie oferty działań integrujących wewnątrzpokoleniowo 100 osób starszych 60+ mieszkających na terenie Miasta i Gminie Morawica do końca 12.2022 roku.
 11. Niwelowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym dla 100 osób starszych 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica do końca 12.2022 roku.
 12. Upowszechnienie oferty edukacyjnej dla seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz rozpromowanie ich pozytywnego wizerunku na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz na terenie całego województwa łódzkiego do końca 12.2022 roku.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z nowych technologii
 • Wykłady z zakresu prawa i bezpieczeństwa osób starszych
 • Wykłady z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych
 • Wykłady z zakresu dietetyki