Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Dla realizacji celów statutowych w ramach Fundacji Możesz Więcej działa Think tank. W oparciu o zaangażowanie zespołu ekspertów wywiera on pozytywny wpływ na toczenie oraz interesariuszy Fundacji poprzez:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej,
  • formułowanie ekspertyz,
  • przeprowadzanie analiz problemów,
  • formułowanie stanowisk i opinii dotyczących m.in. procesów legislacyjnych, strategii, programów operacyjnych, polityk, projektów,
  • opracowywanie raportów stanowiących merytoryczne wspieracie w ramach procesów podejmowania strategicznych decyzji,
  • doradztwo,
  • opracowywanie projektów w odpowiedzi na zaobserwowane problemy,
  • działalność edukacyjną i profilaktyczną,
  • współpracę z innymi podmiotami.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Kontakt:

dr Kamil Wiśniewski

tel. 534799660

thinktank@mozeszwiecej.org.pl