Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

rotator2
slajA

Ponad 12 ton różnych produktów trafiło do najbardziej potrzebujących...

slSPORT

Startujemy z programem SportAnalytik

Przekonaj się, że sport to nie tylko piłka nożna!

Long exposure of the Houses of Parliament in London with blue sky seen from the Westminster Bridge with some blurred people.

Trwa projekt POWER VET na zasadach Erasmus+

Zawodowo z Sandomierza do Londynu lub Malagi

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej  to wspólna inicjatywa Fundacji Możesz Więcej  i Miasta Starachowice. Centrum powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Centrum  jest rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.

Centrum Interwencji Kryzysowej oferować będzie:

  1. Poradnictwo specjalistyczne, na podstawie którego opracowywane zostaną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie – prawne, socjoterapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapie uzależnień.
  2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich; Warsztaty Rozwoju Osobistego; Autodiagnoza i motywacja do zmian; Nawroty choroby alkoholowej.
  1. Działania profilaktyczne w szkołach – Dzieciakom i młodzieży zaoferujemy profilaktykę z zakresu: Technik radzenia sobie ze stresem, Podnoszenia własnej wartości, Treningu twórczego myślenia, Warsztatów asertywności, Treningu zastępowania agresji
  1. Całodobowe punkty zaufania – telefoniczne oraz czat online – prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień – ustalone zostaną dyżury, w których dani specjaliści odpowiadać będą na telefony i będą w kontakcie z internautami.

Ze wsparcia centrum skorzysta minimum pół tysiąca osób. Z tego połowę będą stanowiły dzieci i młodzież!

Centrum  odpowiada na potrzeby zdiagnozowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie Starachowickim na lata 2016-2022, Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starachowice na lata 2013-2020 oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020.

SCIK  będzie wspierać proces rewitalizacji społecznej i będzie doskonałym uzupełnieniem działań zawartych w  ogólnej rewitalizacji Starachowic. 

Wartość całego projektu: 1 138 986,24 zł

Dofinansowanie unijne: 1 053 582,32 zł