Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

rotator2
slajA

Ponad 12 ton różnych produktów trafiło do najbardziej potrzebujących...

slSPORT

Startujemy z programem SportAnalytik

Przekonaj się, że sport to nie tylko piłka nożna!

Long exposure of the Houses of Parliament in London with blue sky seen from the Westminster Bridge with some blurred people.

Trwa projekt POWER VET na zasadach Erasmus+

Zawodowo z Sandomierza do Londynu lub Malagi

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Świętokrzyska Sieć Współpracy powstała jako projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, Fundację Centrum Europy Lokalnej, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” w ramach priorytetu V. „Dobre rządzenie”, Działania 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2014 do 30.06.2015.

Świętokrzyska Sieć Współpracy podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze NGOs są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec JST i innych podmiotów społecznych.

ŚSW ma objąć swym zasięgiem organizacje pozarządowe i ich działaczy z województwa świętokrzyskiego. Podczas cyklu spotkań sieciujących, zaplanowanych od stycznia do czerwca 2015 roku, opracowana zostanie forma prawna nawiązania współpracy między organizacjami oraz statut. Działania te pozwolą na podjecie stałej i partnerskiej współpracy między zrzeszonymi organizacjami.