Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

rotator2
slajA

Ponad 12 ton różnych produktów trafiło do najbardziej potrzebujących...

slSPORT

Startujemy z programem SportAnalytik

Przekonaj się, że sport to nie tylko piłka nożna!

Long exposure of the Houses of Parliament in London with blue sky seen from the Westminster Bridge with some blurred people.

Trwa projekt POWER VET na zasadach Erasmus+

Zawodowo z Sandomierza do Londynu lub Malagi

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce

Nazwa zadania: Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół (dla min. 500 dzieci i młodzieży w cyklu min. 3 spotkań dla jednej klasy)

Cel: Przeciwdziałanie aspołecznym zachowaniom 500 osobowej grupy dzieci i młodzieży, w szczególności używaniu alkoholu, narkotyków, nikotyny, Internetu i komputerów niewłaściwych relacji i kontaktów z innymi ludźmi, a także dostarczenie uczniom wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych do końca listopada 2015 roku.

Termin realizacji zadania: 02.03.2015 – 30.11.2015

Miejsce realizacji zadania:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 5 klas
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 3 klasy
  3. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bolesława Chrobrego 105, 25-960 Kielce – 4 klasy
  4. Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce – 4 klasy
  5. Szkoła Podstawowa Nr 27 Kielce ul. Toporowskiego 96, 25-549 Kielce – 3 klasy
  6. Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Naruszewicza 25, 25-960 Kielce – 3 klasy

Liczba beneficjentów: Zadaniem publicznym objętych będzie 500 osób dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Działania: Zajęcia integracyjne, Zajęcia edukacyjno-informacyjne, Warsztaty profilaktyczne, Warsztaty umiejętności prospołecznych, Trening Wnioskowania Moralnego, Trening kontroli złości, Trening Twórczego Myślenia, Ewaluacja projektu

W ramach zadania publicznego zrealizowany zostanie program profilaktyczny WARTOŚCI KSZTAŁTUJĄ ŻYCIE obejmujący 154 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży.