Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

zapytanie ofertowe pośrednik pracy

F.H.U. EURO GRANIT SKOWRON SŁAWOMIR, Bąkowa Góra 4, 97-510 Ręczno. 


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych

sale pośrednik pracy

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


Bilcza, dn. 12.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2019/PNDP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ”nr POWR.01.02.01-30-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie Jobcoaching PNDP

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul.Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 


Bilcza, dn. 12.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/PNDP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ”nr POWR.01.02.01-30-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Planów Działań dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie – Doradztwo zawodowe IPD

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

 


Kielce, dn. 11.12.2019 r.

Rozeznanie rynku nr 1/12/2019/TA

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wybór firmy cateringowej zdolnej zapewnić i dostarczyć we wskazane miejsce ciepły obiad (dwudaniowy posiłek) dla 56 osób (UP). Zamówienie będzie realizowane dla 6 grup 9-10 osobowych podczas grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie catering TA

 

Kielce, dn. 13.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE  GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie grupowe treningi kompetencji społecznych 2 TA

Do przeprowadzenia grupowych treningów kompetencji społecznych wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37a, 26-330 Żarnów

 

Kielce, dn. 08.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/11/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej” Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia Indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_11_2019_TA W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul.Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Kielce, dn. 17.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  04/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

 

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej” Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Zapytanie prawnik TA

Do realizacji  zadania wybrano: Świętokrzyska Kancelaria Prawna Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce

 

Kielce, dn. 16.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE  GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie grupowe treningi kompetencji społecznych TA

 

Nie rozstrzygnięto postępowania – brak wystarczającej ilości ofert

 

Kielce, dn. 11.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

Zapytania sale TA

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37A, 26-330 Żarnów

 

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

 

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundację Możesz Więcej(Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica Stowarzyszenie PROREW (Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

zapytanie ofertowe psycholog

Do realizacji  zadania wybrano: Agencja konsultingowo-szkoleniowa Fusion Design Marcin Madej, ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów


Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW(Lider), Kielce ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

zapytanie ofertowe poradnictwo prawne i obywatelskie

 

do realizacji zadania wybrano: Konrad Stys, Łódź ul. Przełajowa 22/19, 94-044 Łódź


Kielce, dn. 01.07.2019r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacją Możesz Więcej(Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica (Partner) wraz ze  Stowarzyszeniem PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

zapytanie ofertowe sale

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


Bilcza, dn. 14.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/05/2019/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 43 uczestników projektu.

Zapytanie – Grupowe treningi kompetencji spolecznych 14_05_2019

Do przeprowadzenia Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: Fundacji EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

——————————————————————————————————————————————————————————–

Bilcza, dn. 14.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/05/2019/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 43 uczestników projektu.

Zapytanie – Poradnictwo prawno-obywatelskie 14_05_2019

Do przeprowadzenia Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Ewelina Słowakiewicz, ul. Św. Leonarda 1 lok.3, 25-311 Kielce


 

Bilcza, dn. 14.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/05/2019/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Poradnictwa psychologicznego dla 43 uczestników projektu.

Zapytanie – Poradnictwo psychologiczne 14_05_2019

Do przeprowadzenia Poradnictwa Psychologicznego w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce
——————————————————————————————————————————————————————————-

Bilcza, dn. 14.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2019/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – dla 43 uczestników projektu.

 

Zapytanie – Doradztwo zawodowe ISR 14_05_2019

Do przeprowadzenia Spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: AUO OSK ,,OLIMP” s.c. ul. Armii Krajowej 22a, 97-300 Piotrków Trybunalski 
——————————————————————————————————————————————————————————–

 

Kielce, dn. 23.01.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/2019/ANS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą
w Morawica, Bilcza,  ul. Jeżynowa 30, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 13 uczestników projektu.

Rozeznanie 02/01/2019/ANS

Wybrany Wykonawca: Fusion Design Agencja Konsultingowo – Doradcza Marcin Madej ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów

Kielce, dn. 23.01.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2019/ANS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja Fundacja Możesz Więcej z siedzibą
w Morawicy, Bilcza,  ul. Jeżynowa 30, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług Doradcy Zawodowego dla 16 Uczestników Projektu.

Rozeznanie 1/01/2019/ANS

Wybrany Wykonawca: Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów

 

Kielce, 22.11.2018r.

Rozeznanie rynku nr 3/11/2018/SwD

W związku z realizacją projektu „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy (Lider), kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wybór firmy cateringowej zdolnej zapewnić i dostarczyć we wskazane miejsce ciepły dwudaniowy posiłek (catering) dla maksymalnie 50 osób (UP). Zamówienie będzie realizowane dla 4 grup 10-15 osobowych podczas grupowego poradnictwa zawodowego.

Rozeznanie rynku – usługa cateringu

Wybrany wykonawca: Punkt Handlowo – Gastronomiczny EMBRO Ewa Bronisz, ul. Chopina 35,
21-100 Lubartów

 

Kielce, dn. 12.11.2018

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018/SWDZ w celu rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy (Lider), zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla maksymalnie 50 osób.

Zapytanie doradca – Grupowe poradnictwo Zawodowe Lublin

Wybrany Wykonawca: Waldemar Komar, ul. Lubelska 12, 21-132 Kamionka

 

Kielce, dn. 05.11.2018

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2018/SWDZ w celu rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy (Lider) zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb szkoleniowych poprzez indywidualną sesję z doradcą zawodowym w formie IPD dla maksymalnie 50 osób.

Zapytanie 1/11/201/SWDZ

Wybrany Wykonawca: Małgorzata Babczyńska, ul. Ks. J. Popiełuszki 39/2, 21-100 Lubartów

     Kielce, dn. 24.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU
3/10/2018/ANS

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Morawicy, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji:

– identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – 318 godzin (dla 53 Uczestników Projektu x 6 godzin zegarowych/osoba)

– grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych – 144 godzin (4 grupy x 36 godzin dydaktycznych)

– indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 212 godziny (dla 53 Uczestników Projektu x 4 godziny zegarowych/osoba)

– indywidualnych spotkań z job coachem – 424 godziny (53 Uczestników Projektu x 8 godzin zegarowych/osoba)

– pośrednictwa pracy – 360 godzin (60 Uczestników Projektu x 6 godzin zegarowych/osoba)

Rozeznanie rynku 3/10/2018/ANS

Wybrany Wykonawca: Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów

Kielce, dn. 24.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2018/ANS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja Fundacja Możesz Więcej z siedzibą
w Morawicy, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie świadczenie usług Doradcy Zawodowego dla 37 uczestników projektu.

Rozeznanie rynku 2/10/2018/ANS

Wybrany Wykonawca: Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów

Kielce, dn. 10.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

3/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu), w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Fundacja Możesz Więcej (Lider projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące wynajmu sal na przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zapytanie ofertowe sale PSDM Fundacja Możesz Więcej 

Ofertę wygrała firma Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów – oferta wpłynęła w dniu 17.10.2018 r.

______________________________________________________

Kielce, dn. 10.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

1/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu), w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Fundacja Możesz Więcej (Lider projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy i Posrednik Pracy PSDM

ofertę wygrała firma Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów – oferta wpłynęła w dniu 17.10.2018 r.

____________________________________________________________________________

 

 

Kielce, dn. 01.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU
1/10/2018/ANS

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą
w Bilczy, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu.

 

Rozeznanie rynku 1/10/2018/ANS

Załączniki – rozeznanie rynku 1/10/2018/ANS

Wybrany Wykonawca: Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów

Kielce, dn. 27.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

6/08/2018/RPZ

W związku z realizacją projektu pn. „Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy.  Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania doradcy klienta z Uczestnikami Projektu.

zapytanie ofertowe sale RPZ Fundacja MW

________________________________________________________________________________

 

 

Kielce, dn. 30.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/08/2018/ANS

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu.

Rozeznanie – pośrednictwo pracy

Załączniki – rozeznanie rynku pośrednictwo pracy

 

                                                                                                         Kielce, dnia 30.07.2018

ROZEZNANIE RYNKU – WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ
2/08/2017/ANS

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Możesz Więcej zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem do realizacji usługi poradnictwa w formie job coachingu w ramach projektu „Aktywni na strat!” na terenie województwa małopolskiego, w miejscowości Tarnów .

Rozeznanie rynku sala – indywidualne spotkania jobcoaching

Kielce, dn. 10.07.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/07/2018/ANS

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu.

Rozeznanie – pośrednictwo pracy

Załączniki – rozeznanie rynku pośrednictwo pracy

 

 

Kielce, 25.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/NCR

Fundacja Możesz Więcej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie 8-dniowego obozu językowo – profilaktycznego dla grupy 15 osób, podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BAJKA najwcześniej od 15tego sierpnia do końca sierpnia 2018 r. w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – organizacja obozu

 

Kielce, dn. 20.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU
1/06/2018/ANS

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w  Bilczy,  ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – pośrednictwo pracy

Załączniki

 

Kielce, dnia 21.03.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/2018/ANS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja, Fundacja Możesz Więcej, zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia Grupowych Treningów Kompetencji i Umiejętności Społecznych na terenie województwa małopolskiego.

Rozeznanie rynku sala – Grupowe Treningi Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Wybrany Wykonawca: GTW PROJECT Sp. z o o, ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów

Kielce, dnia 21.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2018/ANS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja, Fundacja Możesz Więcej, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

Zapytanie – Grupowe Treningi Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Wybrany Wykonawca: Agnieszka Kozioł, Skrzyszów 332, 33-156 Skrzyszów

 

Kielce, dnia: 29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU
3/11/2017/NCR

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedziba w Kielcach, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację zajęć dla 20 dzieci w ramach działania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Zapytanie – zajęcia dla dzieci światlica śrowiskowa

Dokumenty – basen

Dokumenty – informatyka

Dokumenty – język angielski

Dokumenty – język polski

Dokumenty – matematyka

Dokumenty – sekcje zainteresowań

Kielce, 29.11.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/11/2017/AnS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja Fundacja Możesz Więcej  z siedziba w Morawicy, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Poradnictwa Psychologicznego dla 60 uczestników projektu.

poradnictwo psychologiczneANS

 

Wybrany Wykonawca: Agencja Konsultingowo-Szkoleniowa Fusion Design Marcin Madej, ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów.

 

Kielce, 29.11.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2017/AnS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja Fundacja Możesz Więcej  z siedziba w Morawicy, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sal na zajęcia indywidualne: poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne.

Rozeznanie rynku – 2/11/2017/AnS

Do realizacji usługi najmu sal wraz z wyposażeniem na zajęcia indywidualne wybrano:

Consilio Bono Edukacja, Doradztwo, Opieka Alina Boryczka,
33-210 Olesno, ul. mjr. H. Sucharskiego 66

 

Kielce, 29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2017/AnS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja Fundacja Możesz Więcej  z siedziba w Morawicy, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie usług Doradcy Zawodowego dla 60 uczestników projektu.

Rozeznanie – doradztwo zawodowe ANS

Do realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenie usług Doradcy Zawodowego wybrano:

Consilio Bono Edukacja, Doradztwo, Opieka Alina Boryczka,
33-210 Olesno, ul. mjr. H. Sucharskiego 66

Kielce, dnia 09.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU
1/11/2017/NCR

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedziba w Bilczy,
ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację zajęć:
Poradnictwo socjoterapeutyczne – w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Poradnictwo psychoterapeutyczne –
w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Poradnictwo psychologiczne – w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Indywidualne wsparcie psychologa – w wymiarze 80 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę opiekuńczo – wychowawczą;
Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich – w wymiarze 10 godzin x 2 grupy, spotkania grupowe z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę opiekuńczo – wychowawczą;

 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku 1/11/2017/NCR

 

Kielce, dnia 09.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU
2/11/2017/NCR

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedziba w Bilczy,
ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację zajęć:
Profilaktyki uzależnień/terapii  uzależnień– w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Grup wsparcia:
Terenin asertywnych zachowań abstynenckich  – w wymiarze 32 godz. zegarowych, spotkania grupowe z uczestnikami projektu
Warsztaty Rozwoju Osobistego – w wymiarze 32 godz. zegarowych, spotkania grupowe
z uczestnikami projektu
Autodiagnoza i motywacja do zmian – w wymiarze 6 godz. zegarowych, spotkania grupowe
z uczestnikami projektu
Nawroty choroby alkoholowej – w wymiarze 32 godz. zegarowych, spotkania grupowe
z uczestnikami projektu
Grupy samopomocowe (moderator-mentor) – w wymiarze 88 godz. zegarowych, spotkania grupowe z uczestnikami projektu

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku 2/11/2017/NCR

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

                                               

           Bilcza, dn. 2.11.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/11/2017/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 135 uczestników projektu.

Zapytanie – Grupowe treningi kompetencji spolecznych

Do przeprowadzenia Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: Fundacji EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

Bilcza, dn. 2.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/11/2017/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 135 uczestników projektu.

Zapytanie – Poradnictwo prawno-obywatelskie

Do przeprowadzenia Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Ewelina Słowakiewicz, ul. Św. Leonarda 1 lok.3, 25-311 Kielce


Bilcza, dn. 2.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2017/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Poradnictwa psychologicznego dla 135 uczestników projektu.

Zapytanie – Poradnictwo psychologiczne

Do przeprowadzenia Poradnictwa Psychologicznego w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce
——————————————————————————————————————————————————————————–

Bilcza, dn. 2.11.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2017/SNR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – dla 135 uczestników projektu.

Zapytanie – Doradztwo zawodowe ISR

Do przeprowadzenia Spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ!” została wybrana oferta: AUO OSK ,,OLIMP” s.c. ul. Armii Krajowej 22a, 97-300 Piotrków Trybunalski
 

Kielce, dnia 04.09.2017 

ROZEZNANIE RYNKU – OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1/2017/NCR

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedziba w Bilczy przy
ul. Jeżynowej 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego

Rozeznanie rynku – oferta cenowa na dostawę sprzętu komputerowego 1/2017/NCR

 

 

Kielce, 11 sierpnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 10/08/2017/SCIK

Na pełnienie funkcji trenera umiejętności miękkich dla dzieci i młodzieży – podopiecznych placówki wsparcia dziennego oraz  pełnienie funkcji trenera warsztatów asertywności, zastępowania agresji technik radzenia sobie ze stresem dla dzieci i młodzieży w szkołach. Warsztaty są przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r., w ramach „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 11.08.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 21.08.2017 r. – termin złożenia ofert.

  – Dnia 22.08.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10-08-2017-SCIK

Michał Piasecki
Kierownik Projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Partner Wiodący) i Gminę Starachowice (Partner).

Kielce 22.08.2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Część I i II

Wybrany wykonawca – Pracownia Inspiracji i Rozwoju Osobistego Karolina Cukierska

Część III
Nie rozstrzygnięto postępowania – brak ofert

                               Kielce, dnia 11.08.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU – OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Rozeznanie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedzibą w Bilczy przy ul. Jeżynowej 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego.

Rozeznanie rynku – sprzęt komputerowy

 

                               Kielce, dnia 11.08.2017 r.  

ROZEZNANIE RYNKU – OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ MEBLI
Rozeznanie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedziba w Bilczy, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wyposażenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Rozeznanie – meble do świetlicy środowiskowej

 

Kielce, dnia 11.08.2017 r.  

ROZEZNANIE RYNKU – OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA
PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ GRY/ZABAWY
Rozeznanie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedziba w Bilczy, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wyposażenia placówki opiekuńczo – wychowawczej – gry/zabawy

Rozeznanie wyposażenie – gry/zabawy

 

Kielce , dnia 11.08.2017

Szacowanie wartości zamówienia – catering

Szanowni Państwo,

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na świadczenie usługi cateringowej dotyczącej przygotowania pełnowartościowego obiadu dla 20 dzieci (ciepły posiłek) uczęszczających do świetlicy środowiskowej. Lokalizacja świetlicy środowiskowej to miejscowość Nowiny. Koszt dowozu powinien zostać uwzględniony w cenie oferty.

Łącznie 9680 posiłków.

Okres realizacji od 09.2017 r. do 08.2019r.

Usługa cateringowa realizowana jest w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider) i Gminę Sitkówka – Nowiny (Partner).
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych. 
Poddziałanie RPSW.09.02.02 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe).

Szacowanie wartości zamówienia – catering

 

Kielce, 11.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU
Rozeznanie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie IX.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie IX.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) Fundacja Możesz Więcej (Lider Projektu) z siedzibą w Bilczy,
ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację zajęć:
Profilaktyki uzależnień/terapii  uzależnień– w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Poradnictwo prawne – w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Poradnictwo socjoterapeutyczne – w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Poradnictwo psychoterapeutyczne –
w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Poradnictwo psychologiczne – w wymiarze 110 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z uczestnikami projektu;
Indywidualne wsparcie psychologa – w wymiarze 80 godzin zegarowych, spotkania indywidualne/rodzinne z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę opiekuńczo – wychowawczą;
Grup wsparcia:
Terenin asertywnych zachowań abstynenckich  – w wymiarze 32 godz. zegarowych, spotkania grupowe z uczestnikami projektu
Warsztaty Rozwoju Osobistego – w wymiarze 32 godz. zegarowych, spotkania grupowe
z uczestnikami projektu
Autodiagnoza i motywacja do zmian – w wymiarze 6 godz. zegarowych, spotkania grupowe
z uczestnikami projektu
Nawroty choroby alkoholowej – w wymiarze 32 godz. zegarowych, spotkania grupowe
z uczestnikami projektu
Grupy samopomocowe (moderator-mentor) – w wymiarze 88 godz. zegarowych, spotkania grupowe z uczestnikami projektu
Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich – w wymiarze 10 godzin x 2 grupy, spotkania grupowe z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę opiekuńczo – wychowawczą;
Działania profilaktyczne:
Techniki radzenia sobie ze stresem – w wymiarze  32 godziny;
Podnoszenia własnej wartości – w wymiarze 32 godziny;
Trening twórczego myślenia –  w wymiarze 32 godziny;
Warsztaty asertywności – w wymiarze 32 godziny;
Trening zastępowania agresji – w wymiarze 32 godziny;
Program profilaktyczny DEBATA – w wymiarze 32 godziny;
Program profilaktyczny KOREKTA – w wymiarze 32 godziny;
Program profilaktyczny Noe1- w wymiarze 32 godziny;
Zajęć dla dzieci rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski – 352 godziny, zajęcia informatyczne – 176 godzin, matematyka – 176 godzin, język polski – 176 godzin, instruktor , zajęcia na basenie – 176 godzin, zajęcia taneczno-muzyczne- 88 godzin, zajęcia fotograficzne -88 godzin, zajęcia plastyczno/techniczno-modelarskie – 88 godzin.

 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku   

 

 

 

Untitled-1

Kielce, 16 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 8/06/2017/SCIK

Na pełnienie funkcji trenera umiejętności miękkich dla dzieci i młodzieży – podopiecznych placówki wsparcia dziennego oraz  pełnienie funkcji trenera warsztatów asertywności, zastępowania agresji technik radzenia sobie ze stresem dla dzieci i młodzieży w szkołach. Warsztaty są przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r., w ramach „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 16.06.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 26.06.2017 r. – termin złożenia ofert.

  – Dnia 27.06.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załącznik:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8-06-2017-SCIK

Michał Piasecki
Kierownik Projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Partner Wiodący) i Gminę Starachowice (Partner).

Kielce 27.06.2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA:
Nie rozstrzygnięto postępowania – brak ofert


Untitled-1

Bilcza, 14 maja 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/05/2017/PO WER

na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus + współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Ubezpieczenie dla 16 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy”

IV. Termin realizacji zamówienia:

do 23 czerwca 2017r.

V. Specyfikacja zamówienia:

– ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli/opiekunów

– kraj docelowy: Portugalia

– termin pobytu: 18.08 – 09.09.2017r. (16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów)

– zakres ubezpieczenia: koszty leczenia: min 200 000 zł., NNW: min 50 000 zł., OC: w mieniu min. 50 000 zł., w szkodzie osobistej 100 000 zł., ubezpieczenie w czasie podróży, ubezpieczenie bagażu bagażu na 1000 zł.

– rodzaj wyjazdu: praca fizyczna (uczniowie będą pracowali w zakładach pracy: restauracje/hotele –  w branży gastronomicznej) + turystyka.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wytyczne specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta powinna zawierać cenę brutto.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu –  tel. 602 889 185; e-mail: wolnik.fmw@gmail.com

 VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: wolnik.fmw@gmail.com
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Zakup ubezpieczenia grupowego w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 23 maja 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 23 maja 2017r.do godziny 10:00

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 23 maja 2017r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – ubezpieczenie
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

 

 

 


Untitled-1

Bilcza, 8 maja 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/05/2017/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
na zasadach programu Erasmus +

I. Zamawiający:

Fundacja „Możesz Więcej”, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39 – 432, Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja „Możesz Więcej” zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Opatów – Lizbona (Portugalia) – Opatów dla 18 osób – wylot 18.08.2017r. (piątek), powrót 09.09.2017r. (sobota)

V. Zakres zamówienia:

 • Transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Opatowa do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie/Lublinie,
 • transport lotniczy do Portugalii (bagaż podręczny, bagaż rejestrowany – min.20 kg)
 • transport lotniczy z lotniska w Portugalii do Polski (bagaż podręczny,
  bagaż rejestrowany– min.20 kg)
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Polsce (Rzeszów/Warszawa/Kraków/Lublin) do Opatowa.

VI.Kryterium wyboru oferty:

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto). Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z  uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6 Trześń, 39 – 432 Gorzyce, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia  18 maja 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 18 maja 2017r. do godziny 10:00

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39 – 432, Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 18 maja 2017r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1-transport
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 

 

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

 


 

Untitled-1

Kielce, 23 marca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 6/03/2017/SCIK

na przeprowadzenie indywidualnych i/lub rodzinnych spotkań z zakresu poradnictwa psychoterapeutycznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od kwietnia 2017 r. do grudnia 2018 r., w ramach projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 23.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 31.03.2017 r. – termin złożenia ofert.

  – Dnia 03.04.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załącznik:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6-03-2017-SCIK

Michał Piasecki
Kierownik Projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Partner Wiodący) i Gminę Starachowice (Partner).

Kielce 03.04.2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Wybrany wykonawca – Wioletta Truchlewska

Untitled-1

Kielce, 23 marca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 5/03/2017/SCIK

na przeprowadzenie indywidualnych i/lub rodzinnych spotkań z zakresu poradnictwa socjoterapeutycznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od kwietnia 2017 r. do grudnia 2018 r., w ramach projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 23.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 31.03.2017 r. – termin złożenia ofert.

  – Dnia 03.04.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załącznik:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5-03-2017-SCIK

Michał Piasecki
Kierownik Projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Partner Wiodący) i Gminę Starachowice (Partner).

 

Kielce 03.04.2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Wybrany wykonawca – Zuzanna Kędziora

 

Untitled-1

Kielce, 23 marca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 4/03/2017/SCIK

na pełnienie funkcji opiekuna dzieci i młodzieży – wychowanków placówki wsparcia dziennego podczas sobotnich wyjść turystyczno-kulturalnych oraz pełnienie funkcji konsultanta telefonicznego z zakresu pedagogiki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od kwietnia 2017 r. do grudnia 2018 r., w ramach „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 23.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 31.03.2017 r. – termin złożenia ofert.

  – Dnia 03.04.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załącznik:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-03-2017-SCIK

Michał Piasecki
Kierownik Projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Partner Wiodący) i Gminę Starachowice (Partner).

Kielce, 3.04.2017 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Część I

Wybrani wykonawcy – Karolina Michalczyk, Beata Mróz

Część II
Wybrany wykonawca – Marta Majkusiak

 

Untitled-1

Bilcza, 21 kwiecień 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/04/2016/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja „Możesz Więcej”, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica

Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39 – 432, Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Sandomierz – Lizbona (Portugalia) – Sandomierz dla 18 osób – wylot 26.08.2016r. (piątek), powrót 17.09.2016r. (sobota)

V. Zakres zamówienia:

 • Transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Sandomierza do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie/Lublinie,
 • transport lotniczy do Portugalii (bagaż podręczny, bagaż – min.20 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport lotniczy z lotniska w Portugalii do Polski (bagaż podręczny, bagaż – min.20 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Polsce (Rzeszów/Warszawa/Kraków/Lublin) do Sandomierza.

VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena – 80%
 2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć – 20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z  uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: wolnik.fmw@gmail.com

VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, przesłać mailem lub pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6 Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 26 kwietnia 2016r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 26 kwietnia 2016r. do godziny 10:00

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432, Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 26 kwietnia 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1-transport 2016r.
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1

Bilcza, 12 kwietnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/04/2016/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy”
w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica

Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432, Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Sandomierz – Lizbona (Portugalia) – Sandomierz dla 18 osób – wylot 02.09.2016 r. (piątek), powrót 24.09.2016r. (sobota)

V. Zakres zamówienia:

 • Transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Sandomierza do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie/Lublinie,
 • transport lotniczy do Portugalii (bagaż podręczny, bagaż – min. 20 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport lotniczy z lotniska w Portugalii do Polski (bagaż podręczny, bagaż – min. 20 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Polsce (Rzeszów/Warszawa/Kraków/Lublin) do Sandomierza.

VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena – 80%
 2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć – 20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z  uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: wolnik.fmw@gmail.com

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, przesłać mailem lub pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6 Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 16 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 16 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432, Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 16 kwietnia 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1-transport 2016r.
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – projekt 2016r.

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1

Bilcza, 29 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 6/03/2016/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu: 2014-1-PL01-KA102-000762  „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej,  Bilcza, ul. Jeżynowa 30,  26-026 Morawica

Biuro Projektu:

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Sandomierz (ul. Żeromskiego 8) – Kraków (Balice) – Sandomierz (ul. Żeromskiego 8) dla 18 osób – wyjazd 21.05.2016 r. (sobota), powrót 11.06.2016 r. (sobota)

V. Zakres zamówienia:

 • transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Sandomierza do lotniska w Krakowie,
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Krakowie do

VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena – 80%
 2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć – 20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z  uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

VIII.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 6 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00.

 IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 6 kwietnia 2016r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – transport Sandomierz-Kraków-Sandomierz
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – projekt 2014

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————-

Untitled-1Bilcza, 29 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 5/03/2016/PO WER

na świadczenie usług transportowych (bilety lotnicze) w ramach projektu: 2014-1-PL01-KA102-000762  „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu:

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (bilety lotnicze) w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych/bilety lotnicze dla uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa (bilety lotnicze) ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Kraków – Malaga (Hiszpania) – Kraków: dla 18 osób – wylot 21.05.2016 r. (sobota), powrót 11.06.2016 r. (sobota)

V. Zakres zamówienia:

 • transport lotniczy z Krakowa do Hiszpanii/Malaga (bagaż podręczny, bagaż – min.15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport lotniczy z lotniska w Hiszpanii/Malaga do Krakowa (bagaż podręczny, bagaż – min.15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),

VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena – 80%
 2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć – 20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z  uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych/bilety lotnicze dla uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 6 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00.

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 6 kwietnia 2016 r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1-transport-bilety lotnicze
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – projekt 2014

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

———————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1Bilcza, 29 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 4/03/2016/PO WER

na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu: 2014-1-PL01-KA102-000762  „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu:

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Ubezpieczenie dla 16 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych”.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: do 6 maja 2016 r.

V. Specyfikacja zamówienia:

– ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli/opiekunów

– kraj docelowy: Hiszpania

– termin pobytu: 21.05. – 11.06.2016 r.

– ilość: 18 osób, w tym: 16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów

– zakres ubezpieczenia: koszty leczenia: min 120 000 zł., NNW: min 50 000 zł., OC: w mieniu min. 50 000 zł., w szkodzie osobistej 100 000 zł., bagaż na 1000 zł.

– rodzaj wyjazdu: praca fizyczna (uczniowie będą pracowali w zakładach pracy w branży: fryzjerskiej oraz mechaniki pojazdów samochodowych) + turystyka.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wytyczne specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta powinna zawierać cenę brutto.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem: „Zakup ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+  – nie otwierać do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00.

 IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27 – 600, Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 15 kwietnia 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – ubezpieczenie-1
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – projekt 2014

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

——————————————————————————————————————————————————————-

Untitled-1Bilcza, 12 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 3/03/2016/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
na zasadach programu Erasmus +

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica
Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432, Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Opatów – Lizbona (Portugalia) – Opatów dla 18 osób – wylot 20.05.2016 r. (piątek), powrót 11.06.2016 r. (sobota) – OFERTA PRZELOTU SAMOLOTEM LUB:
 • Opatów – Evora (Portugalia) – Opatów dla 18 osób – wyjazd 20.05.2016 r. (piątek), powrót 11.06.2016 r. (sobota) – OFERTA PRZYJAZDU AUTOKAREM

V. Zakres zamówienia:

Transport powinien być zorganizowany:

 • drogą lądową (autokar/bus) z Opatowa do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie; następnie transport lotniczy do Portugalii (bagaż podręczny, bagaż – 15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży). Powrót: transport lotniczy z lotniska w Portugalii do Polski (bagaż podręczny, bagaż – 15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży); następnie transport zorganizowany drogą lądową (autokar/bus) z portu lotniczego w Polsce (Rzeszów/Warszawa/Kraków) do Opatowa lub:
 • drogą lądową (autokar/bus) z Opatowa do Portugalii – Evora. Powrót: z Evora (Portugalia) do Opatowa.

VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena – 80%
 2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć – 20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:
Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

 VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6 Trześń, 39 – 432 Gorzyce, z dopiskiem: „świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 21 marca 2016 r. do godziny 10:00.

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39 – 432, Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 21 marca 2016 r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1-transport 2016r.
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

————————————————————————————————————————————————–

Untitled-1Bilcza, 12 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/03/2016/PO WER

na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu
2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica
Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   30237450-8

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych 48 tabletów dla projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pożądane parametry techniczne tabletu:

 • System operacyjny: Android 4.1 Jelly Bean
 • Procesor: Rockchip RK2926, jednordzeniowy, 1,2 GHz
 • Pojemność: 4 GB
 • Pamięć RAM: 512 MB
 • Ekran dotykowy: pojemnościowy
 • Przekątna ekranu: 7 cali
 • Karta bezprzewodowa WiFi: 802.11/b/g/n
 • Złącze USB: 1× microUSB
 • Pudełko

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Sprzęt należy dostarczyć do Biura Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

V. Termin realizacji zlecenia:

 • do 20 kwietnia 2016 r.: 16 sztuk
 • do 1 czerwca 2016 r.: 16 sztuk
 • do 25 marca 2017 r.: 16 sztuk

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. Zamówiony sprzęt powinien być dostarczony przez Sprzedającego do siedziby Zamawiającego, w stanie nienaruszonym, w opakowaniach fabrycznych.
 2. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego.
 3. Gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące.

VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:
Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185, e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 25 marca 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 25 marca 2016 r. do godziny 10:00.

X. Kryteria i sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium ceny.

Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty cenowej. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 • Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

XI. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 25 marca 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1- tablely-2
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

————————————————————————————————————————————————–

Untitled-1Bilcza, 12 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/03/2016/PO WER

na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus + współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica
Biuro Projektu: Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 1. Ubezpieczenie dla 16 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy”.
 2. Ubezpieczenie dla 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy”.
 3. Ubezpieczenie dla 16 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy”.

IV. Termin realizacji zamówienia:

– do 25 kwietnia 2016 r.
– do 10 sierpnia 2016 r.
– do 25 kwietnia 2017 r.

V. Specyfikacja zamówienia:

– ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli/opiekunów
– kraj docelowy: Portugalia/Wielka Brytania
– termin pobytu: 20.05 – 11.06.2016 r. (Portugalia) (16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów)
– termin pobytu: 26.08 – 17.09.2016 r. (Portugalia) (16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów)
– termin pobytu: 22.05 – 09.06.2017 r. (W. Brytania) (16 uczniów, 2nauczycieli/opiekunów)
– zakres ubezpieczenia: koszty leczenia: min 120 000 zł., NNW: min 50 000 zł., OC: w mieniu min. 50 000 zł., w szkodzie osobistej 100 000 zł., bagaż na 1000 zł.
– rodzaj wyjazdu: praca fizyczna (uczniowie będą pracowali w zakładach pracy: restauracje/hotele – w branży gastronomicznej) + turystyka.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wytyczne specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta powinna zawierać cenę brutto.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:
Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: nicolcia17@poczta.onet.pl
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Zakup ubezpieczenia grupowego w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 25 marca 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 25 marca 2016 r. do godziny 10:00.

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 25 marca 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – ubezpieczenie – projekt 2016r.
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

————————————————————————————————————————————————–

Untitled-1

Bilcza, 15 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 3/02/2016/PO WER

na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu
2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica
Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na kursie z języka angielskiego w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

Termin realizacji: od marca 2016 do lipca 2016 r.

Ilość godzin: 30 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu – od marca 2016 do lipca 2016r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 10. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 11. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;
c)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, Sandomierz.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;
c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;
IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście;
– wysłać na adres mailowy: nicolcia17@poczta.onet.pl
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 26 lutego 2016r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. do godziny 10:00

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 26 lutego 2016r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Zal nr 1 ang ZSGiH
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Zal nr 2 – 2016

 

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

————————————————————————————————————————————————–Untitled-1

Bilcza, 15 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/02/2016/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu
2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica
Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

Termin realizacji: od marca 2016 do lipca 2016 r.

Ilość godzin: 10 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu – od marca 2016 do lipca 2016 r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 11. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
b) wykształcenie wyższe kierunkowe;
c) umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, Sandomierz.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;
c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście;
– wysłać na adres mailowy: nicolcia17@poczta.onet.pl
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 26 lutego 2016 r.do godziny 10:00

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Biuro Projektu, ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 26 lutego 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Zal nr 1 pedag ZSGiH
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Zal nr 2 – 2016

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1

Bilcza, 15 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/02/2016/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu
2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica;
Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

Termin realizacji: od marca 2016 do lipca 2016 r.

Ilość godzin: 30 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu – od marca 2016 do lipca 2016 r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 11. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
 2. b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;
 3. c)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, Sandomierz.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

 1. a)     prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
 2. b)      dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;
 3. c)     prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście;
– wysłać na adres mailowy: nicolcia17@poczta.onet.pl
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 26 lutego 2016r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 26 lutego 2016r.do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Biuro Projektu, ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wybór oferty nastąpi do dnia 26 lutego 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Zal nr 1 kult ZSGiH
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Zal nr 2 – 2016

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

——————————————————————————————————————————————————–

Untitled-1

Bilcza, 5 stycznia 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 3/01/2016/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu
2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica
Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 36 uczniów z Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Termin realizacji: od lutego 2016 r. do kwietnia 2017 r.

Ilość godzin: 60 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 36 uczniów z Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – od lutego 2016 do kwietnia 2017r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 10. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 11. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
b) wykształcenie wyższe kierunkowe;
c) umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Juliusza Słowackiego 56, Opatów.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;
c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć:
– osobiście;
– wysłać na adres mailowy: nicolcia17@poczta.onet.pl
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Biuro Projektu, ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wybór oferty nastąpi do dnia 29 stycznia 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Zal nr 1 kult OPATOW
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Zal nr 2 – 2016

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

————————————————————————————————————————————————————-Untitled-1

Bilcza, 5 stycznia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/01/2016/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu
2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica
Biuro Projektu: Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl
II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 36 uczniów z Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Termin realizacji: od lutego 2016 r. do kwietnia 2017 r.

Ilość godzin: 20 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 36 uczniów z Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – od lutego 2016 r. do kwietnia 2017 r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 11. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
b) wykształcenie wyższe kierunkowe;
c) umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Juliusza Słowackiego 56, Opatów.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;
c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć:
– osobiście;
– wysłać na adres mailowy: nicolcia17@poczta.onet.pl
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 29 stycznia 2016r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 29 stycznia 2016r.do godziny 10:00

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Biuro Projektu, ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 29 stycznia 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Zal nr 1 pedag OPATOW
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Zal nr 2 – 2016

 

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

——————————————————————————————————————————————————–

Untitled-1Bilcza, 5 stycznia 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/01/2016/PO WER

na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu
2015-1-PL01-KA102-015530 – „Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026 Morawica
Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

www.mozeszwiecej.org.pl

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na kursie z języka angielskiego w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 36 uczniów z Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Termin realizacji: od lutego 2016 r. do kwietnia 2017 r.

Ilość godzin: 60 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 36 uczniów z Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zwodzie kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – od lutego 2016 r. do kwietnia 2017 r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 11. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
b) wykształcenie wyższe kierunkowe;
c) umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Juliusza Słowackiego 56, Opatów.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;
c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Wolnik – koordynator projektu – tel. 602 889 185; e-mail: nicolcia17@poczta.onet.pl

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć:
– osobiście;
– wysłać na adres mailowy: nicolcia17@poczta.onet.pl
lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu 2015-1-PL01-KA102-015530 –„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godziny 10:00

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Biuro Projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wybór oferty nastąpi do dnia 29 stycznia 2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Zal nr 1 ang OPATOW
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Zal nr 2 – 2016

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

———————————————————————————————————————————————–

Untitled-1

Bilcza, 20 grudnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 10/12/2015/PO WER

na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, Bilcza 26-026

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły
II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited .

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   30237450-8

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych 16 tabletów dla projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pożądane parametry techniczne tabletu (16 sztuk):

 • System operacyjny: Android 4.1 Jelly Bean
 • Procesor: Rockchip RK2926, jednordzeniowy, 1,2 GHz
 • Pojemność: 4 GB
 • Pamięć RAM: 512 MB
 • Ekran dotykowy: pojemnościowy
 • Przekątna ekranu: 7 cali
 • Karta bezprzewodowa WiFi: 802.11/b/g/n
 • Złącze USB: 1× microUSB
 • Pudełko

Termin realizacji:

 • styczeń 2016r.: 16 sztuk
  IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Sprzęt należy dostarczyć do Biura Projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

V. Termin realizacji zlecenia:

 • styczeń 2016r.: 16 sztuk

  VI. Opis przygotowania ofert:
 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik 1).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty, lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. a)     Zamówiony sprzęt powinien być dostarczony przez Sprzedającego do siedziby Zamawiającego, w stanie nienaruszonym, w opakowaniach fabrycznych.
 2. b)     Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego.
 3. c)     Gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące

VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych 16 tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 8 stycznia 2016r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 8 stycznia 2016r.do godziny 10:00

X. Kryteria i sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny ofert:

 • cena 70 %
 • parametry 30 %

Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty cenowej. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość

ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty.

Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 • Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

XI. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2016r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 8 stycznia 2016r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1- tablely-3
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik-nr-21

 

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Untitled-1

Bilcza, 26 października 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 9/10/2015/PO WER

na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27 – 600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

II. Informacje ogólne:

Fundacja „Możesz Więcej” zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited .

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Ubezpieczenie dla 16 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych”.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: do 5 stycznia 2016r.

V. Specyfikacja zamówienia:

– ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli/opiekunów

– kraj docelowy: Wielka Brytania

– termin pobytu: 10.01. – 30.01.2016r.

– ilość: 18 osób, w tym: 16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów

– zakres ubezpieczenia: koszty leczenia: min 120 000 zł., NNW: min 50 000 zł., OC: w mieniu min. 50 000 zł., w szkodzie osobistej 100 000 zł., bagaż na 1000 zł.

– rodzaj wyjazdu: praca fizyczna (uczniowie będą pracowali w zakładach pracy w branży: fryzjerskiej oraz mechaniki pojazdów samochodowych) + turystyka.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wytyczne specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta powinna zawierać cenę brutto.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27 – 600 Sandomierz, z dopiskiem: „Zakup ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 18 listopada 2015r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 18 listopada 2015r. do godziny 10:00

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2015 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27 – 600, Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 18 listopada 2015 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik-nr-21

 

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1

Bilcza, 23 października 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 8/10/2015/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Jeżynowa 30

Bilcza 26-026

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły

 1. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

 1. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Sandomierz – Stafford (Anglia) – Sandomierz dla 18 osób – wylot 10.01.2016r. (niedziela), powrót 30.01.2016r. (sobota)
 2. Zakres zamówienia:
 • Transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Sandomierza do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie,
 • transport lotniczy do Wielkiej Brytanii (bagaż podręczny, bagaż – 15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport z portu lotniczego w Wielkiej Brytanii do miejsca zakwaterowania w Stafford;
 • transport uczestników z Stafford do portu lotniczego w Wielkiej Brytanii;
 • transport lotniczy z lotniska w Wielkiej Brytanii do Polski (bagaż podręczny, bagaż – 15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Polsce (Rzeszów/Warszawa/Kraków) do Sandomierza.
 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. Cena -80%
 3. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć -20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego

zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz

podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może

jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty

związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z

uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

 

VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 30 października 2015r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 30 października 2015r. do godziny 10:00

 1. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2015 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 30 października 2015 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1-transport
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 

 

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

 Untitled-1

Bilcza, 15 września 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 7/09/2015/PO WER

na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:
Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica
Biuro Projektu
Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły

II. Informacje ogólne:
Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited .
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod CPV 30237450-8
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych 16 tabletów dla projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pożądane parametry techniczne tabletu (16 sztuk):
• System operacyjny: Android 4.1 Jelly Bean
• Procesor: Rockchip RK2926, jednordzeniowy, 1,2 GHz
• Pojemność: 4 GB
• Pamięć RAM: 512 MB
• Ekran dotykowy: pojemnościowy
• Przekątna ekranu: 7 cali
• Rozdzielczość ekranu: 800×480 pikseli
• Matryca: TFT, świecąca, LCD
• Funkcje ekranu: Multi-touch
• Karta bezprzewodowa WiFi: 802.11/b/g/n
• Czytnik kart pamięci: microSD/SDHC do 32 GB
• Złącze USB: 1× microUSB
• Pudełko
• Porty mikro USB2 (obsługuje OTG), audio
• Aparat fotograficzny

Termin realizacji:
• październik 2015 r.: 16 sztuk

IV. Miejsce realizacji zlecenia:
Sprzęt należy dostarczyć do Biura Projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

V. Termin realizacji zlecenia:
• październik 2015 r.: 16 sztuk

VI. Opis przygotowania ofert:
1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik 1).
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty, lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:
a) Zamówiony sprzęt powinien być dostarczony przez Sprzedającego do siedziby Zamawiającego, w stanie nienaruszonym, w opakowaniach fabrycznych.
b) Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego.
c) Gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące

VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:
W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:
Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć :
– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych 16 tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 6 października 2015r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 6 października 2015r.do godziny 10:00

X. Kryteria i sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny ofert:
• cena 70 %
• parametry 30 %
Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty cenowej. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość
ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
• Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
• Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

XI. Otwarcie i weryfikacja ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2015 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.
W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wybór oferty nastąpi do dnia 6 października 2015 r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1
2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

Jan DUDA
Wiceprezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1Bilcza, 7 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH POSTĘPOWANIA NR 6/03/2015/PO WER

W dniu 7 kwietnia 2015 r., Komisja przeprowadziła porównanie ofert na zakup ubezpieczenia grupowego dla 16 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” na zasadach programu Erasmus + Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Fundacji Możesz Więcej pod adresem: http://www.mozeszwiecej.org.pl/zapytania-ofertowe/

II. Zaproszenie do składania ofert w ramach niniejszego postępowania zostało wysłane do 4 następujących podmiotów:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA S. A.”
2. Centrum Ubezpieczeń Mirosław Czaja
3. Centrum Szkoleniowo – Doradcze Quest Sp. z. o. o.
4. Oddział PZU S. A.

III. W ramach niniejszego postępowania wpłynęły 4 oferty:

1. Centrum Ubezpieczeń Mirosław Czaja
Nazwa i dane firmy CENTRUM UBEZPIECZEŃ Mirosław Czaja, ul. Mickiewicza 15, 27-600 Sandomierz www.ubezpieczeniasandomierz.pl tel. 15 833 26 31, 518 625 611, 609 661 360
Data wpływu oferty/ forma dostarczenia 3 kwietnia 2015r. / e – mail
Kryteria merytoryczne oceny oferty
a) cena 1610,00 zł
Zakres ubezpieczenia:

b) koszty leczenia min. 120.000 zł TAK/ 120.000 zł
c) NNW min. 50.000 zł TAK/ 50.000 zł
d) OC w mieniu min. 50.000 zł TAK/100.000 zł
e) OC w szkodzie osobistej min. 100.000 zł TAK/ 100.000 zł
f) bagaż 1.000 zł TAK/ 1.000 zł

2. Centrum Szkoleniowo Doradcze – Doradcze Quest Sp. z. o. o.
Nazwa i dane firmy Centrum Szkoleniowo – Doradcze Quest Sp. z o. o. ul. Fabryczna 6, Kościan 64 – 000, 606 784 583
Data wpływu oferty/ forma dostarczenia 7 kwietnia 2015r. / e – mail
Kryteria merytoryczne oceny oferty
a) cena 2064,00 zł
Zakres ubezpieczenia:

b) koszty leczenia min. 120.000 zł TAK/ 120.000 zł
c) NNW min. 50.000 zł TAK/ 50.000 zł
d) OC w mieniu min. 50.000 zł TAK/100.000 zł
e) OC w szkodzie osobistej min. 100.000 zł TAK/ 100.000 zł
f) bagaż 1.000 zł TAK/ 2.000 zł

3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA S. A.”
Nazwa i dane firmy „WARTA S. A.” Regionalne Centrum Sprzedaży Lublin, ul. Wieniawska 12, Lublin 20 – 071, 606 806 366
Data wpływu oferty/ forma dostarczenia 7 kwietnia 2015r. / e – mail
Kryteria merytoryczne oceny oferty
a) cena 3807,00 zł
Zakres ubezpieczenia:

b) koszty leczenia min. 120.000 zł TAK/ 120.000 zł
c) NNW min. 50.000 zł TAK/ 50.000 zł
d) OC w mieniu min. 50.000 zł TAK/100.000 zł
e) OC w szkodzie osobistej min. 100.000 zł TAK/ 100.000 zł
f) bagaż 1.000 zł TAK/ 1.500 zł

4. Oddział PZU S. A.
Nazwa i dane firmy Oddział PZU S. A. 27 – 600 Sandomierz, ul. Słowackiego 17
Data wpływu oferty/ forma dostarczenia 7 kwietnia 2015r. / osobiście oraz
e – mail
Kryteria merytoryczne oceny oferty
a) cena 977,66 zł
Zakres ubezpieczenia:

b) koszty leczenia min. 120.000 zł TAK/ 120.000 zł
c) NNW min. 50.000 zł TAK/ 50.000 zł
d) OC w mieniu min. 50.000 zł TAK/50.000 zł
e) OC w szkodzie osobistej min. 100.000 zł TAK/ 100.000 zł
f) bagaż 1.000 zł TAK/ 1.000 zł

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty

Ze złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Oddział PZU S. A. Sandomierz 27 – 600, ul. Słowackiego 17, NIP 526-025-10-49, która spełniła wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunki finansowe realizacji zamówienia.

Sandomierz, dn. 07.04.2015r.

Podpisy członków Komisji:

Marcin Agatowski – Prezes Fundacji Możesz Więcej
Jan Duda – Wice Prezes Fundacji Możesz Więcej
Magdalena Jesionek – Koordynator Projektu

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1

Bilcza, 2 marca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/03/2015/PO WER

na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na kursie z języka angielskiego w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited .

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 54 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.

Termin realizacji: od marca 2015 r. do marca 2016 r.

Ilość godzin: 120 godzin

 1. Miejsce realizacji zlecenia:

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu

 1. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 54 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu – od marca 2015 do marca 2016 r.

 1. Opis przygotowania ofert:
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik 1).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty, lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 1. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 2. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
 2. b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;
 3. c)      doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 godzin zajęć dla młodzieży;
 4. d)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 5. e)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli;
 6. f)      uczestnictwo w szkoleniach.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

 1. a)     prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
 2. b)      dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – kart czasu pracy, dzienników zajęć, list obecności) współpraca kierownikiem projektu oraz asystentem kierownika ds. finansowych i rzeczowych
 3. c)     prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;
 4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 16.00” w terminie do dnia 13 marca 2015 r. do godziny 16:00.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 60%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: LC = CMIN/CO *100 pkt * 60%

Gdzie: LC – liczba punktów za kryterium cena; CO – cena brutto oferty; CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 • Doświadczenie – 40%

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: LD = DO/DMAX * 100pkt * 60%

Gdzie: LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie; DO – czas w pracy z młodzieżą oraz liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla młodzieży potwierdzonych umowami/protokołami odbioru; DMAX – najdłuższy czas w pracy z młodzieżą oraz największa liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla młodzieży potwierdzonych umowami/protokołami odbioru, potwierdzonych umowami/protokołami odbioru, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe; – Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena oferty i doświadczenie; – Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2015 r. o godzinie 16:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia13 marca 2015 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1- zajęcia z języka angielskiego-1
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

Jan DUDA
Wiceprezes Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

————————————————————————————————————————————————————————–

Untitled-1

Bilcza, 2 marca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/03/2015/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację „Możesz Więcej” w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited .

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 54 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.

Termin realizacji: od marca 2015 do marca 2016 r.

Ilość godzin: 90 godzin

 1. Miejsce realizacji zlecenia:

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu

 1. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 54 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu – od marca 2015 do marca 2016 r.

 1. Opis przygotowania ofert:
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik 1).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty, lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 1. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 2. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
 2. b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;
 3. c)      doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 godzin zajęć dla młodzieży;
 4. d)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 5. e)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli;
 6. f)      uczestnictwo w szkoleniach.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

 1. a)     prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
 2. b)      dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – kart czasu pracy, dzienników zajęć, list obecności) współpraca kierownikiem projektu oraz asystentem kierownika ds. finansowych i rzeczowych
 3. c)     prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;
 4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 16.00” w terminie do dnia 13 marca 2015 r. do godziny 16:00.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 60%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 60%

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena brutto oferty

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 • Doświadczenie – 40%

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: LD = DO/DMAX * 100pkt * 60%

Gdzie: LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie; DO – czas w pracy z młodzieżą oraz liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla młodzieży potwierdzonych umowami/protokołami odbioru; DMAX – najdłuższy czas w pracy z młodzieżą oraz największa liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla młodzieży potwierdzonych umowami/protokołami odbioru, potwierdzonych umowami/protokołami odbioru, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe; – Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena oferty i doświadczenie; – Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2015 r. o godzinie 16:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 13 marca 2015 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – zajęcia kulturowe-1
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 Jan DUDA
Wiceprezes Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1

Bilcza, 2 marca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 3/03/2015/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację „Możesz Więcej” w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited .

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 54 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.

Termin realizacji: od marca 2015 do marca 2016 r.

Ilość godzin: 60 godzin

 1. Miejsce realizacji zlecenia:

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu

 1. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 54 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu – od marca 2015 do marca 2016 r.

 1. Opis przygotowania ofert:
 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik 1).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty, lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

11.Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);

12.Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;
 2. b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;
 3. c)      doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 godzin zajęć dla młodzieży;
 4. d)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 5. e)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli;
 6. f)      uczestnictwo w szkoleniach.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

 1. a)     prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;
 2. b)      dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – kart czasu pracy, dzienników zajęć, list obecności) współpraca kierownikiem projektu oraz asystentem kierownika ds. finansowych i rzeczowych
 3. c)     prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;
 4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego– nie otwierać do dnia 13 marca 2015r. do godz. 16.00” w terminie do dnia 13 marca 2015 r. do godziny 16:00.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 60%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: LC = CMIN/CO *100 pkt * 60%

Gdzie: LC – liczba punktów za kryterium cena; CO – cena brutto oferty; CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 • Doświadczenie – 40%

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: LD = DO/DMAX * 100pkt * 60%

Gdzie: LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie; DO – czas w pracy z młodzieżą oraz liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla młodzieży potwierdzonych umowami/protokołami odbioru; DMAX – najdłuższy czas w pracy z młodzieżą oraz największa liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla młodzieży potwierdzonych umowami/protokołami odbioru, potwierdzonych umowami/protokołami odbioru, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

– Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena oferty i doświadczenie

– Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu13 marca 2015 r. o godzinie 16:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 13 marca 2015 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – zajęcia pedagogiczne-1
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

Jan DUDA
Wiceprezes Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

 Untitled-1

Bilcza, 6.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 4/03/2015/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   60112000-6, 60410000-5

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

 1. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Sandomierz – Stafford (Anglia) – Sandomierz dla 18 osób – wylot 26.04.2015 r. (niedziela), powrót 16.05.2015r. (sobota)
 2. Zakres zamówienia:
 • Transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Sandomierza do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie,
 • transport lotniczy do Wielkiej Brytanii – Manchester (bagaż podręczny, bagaż – 15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport z portu lotniczego do miejsca zakwaterowania w Stafford;
 • transport uczestników z Stafford do portu lotniczego w East Midlands (Anglia);
 • transport lotniczy z East Midlands (Anglia) do Polski (bagaż podręczny, bagaż – 15 kg, koszty ubezpieczenia bagażu i podróży),
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Polsce do Sandomierza.
 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. Cena – 80%
 3. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć – 20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego

zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być kalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

 VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 23 marca 2015 r. do godziny 10:00.

 1. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2015 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 26 marca 2015 r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik-nr-1-transport
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 Jan DUDA
Wiceprezes Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

————————————————————————————————————————————————————————–

Untitled-1

 Bilcza, 6 marca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 5/03/2015/PO WER

na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 I. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły

II. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie używanych tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespołem Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   30237450-8

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych 18 tabletów dla projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pożądane parametry techniczne tabletu (16 sztuk):

 • System operacyjny: Android 4.1 Jelly Bean
 • Procesor: Rockchip RK2926, jednordzeniowy, 1,2 GHz
 • Pojemność: 4 GB
 • Pamięć RAM: 512 MB
 • Ekran dotykowy: pojemnościowy
 • Przekątna ekranu: 7 cali
 • Rozdzielczość ekranu: 800×480 pikseli
 • Matryca: TFT, świecąca, LCD
 • Funkcje ekranu: Multi-touch
 • Karta bezprzewodowa WiFi: 802.11/b/g/n
 • Czytnik kart pamięci: microSD/SDHC do 32 GB
 • Złącze USB: 1× microUSB
 • Pudełko

Pożądane parametry techniczne tabletu (2 sztuki):

 • Wymiary124 x 212 x 8.0 mm
 • Waga 322 g
 • Typ pojemnościowy IPS 8.0”, rozdzielczość 1280×800, 189ppi
 • Procesor 4 rdzeniowy, 1.3GHz, Z3735G
 • GPU Intel HD Graphics (Bay Trail)
 • RAM 0 GB
 • Pamięć 16 GB
 • Obsługa kart pamięci TAK, microSD, do 64 GB
 • Bateria litowo-jonowa, poj. 4400mAh
 • System operacyjny: Windows 8.1
 • Łączność, komunikacja i wyjścia
 • WiFi TAK, 802.11 b/g/n
 • Bluetooth TAK, 4.0
 • Modem 3G
 • Porty mikro USB2 (obsługuje OTG), audio
 • Aparat fotograficzny

Termin realizacji:

 • marzec 2015 r.: 18 sztuk

Miejsce realizacji zlecenia:

Sprzęt należy dostarczyć do Biura Projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

Termin realizacji zlecenia:

 • marzec 2015 r.: 18 sztuk

Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik 1).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty, lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. a)     Zamówiony sprzęt powinien być dostarczony przez Sprzedającego do Biura Projektu, w stanie nienaruszonym, w opakowaniach fabrycznych.
 2. b)     Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego.
 3. c)     Gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące

VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, mail: m.jesionek@tlen.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły, z dopiskiem: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych 18 tabletów w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 20 marca 2015 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 20 marca 2015 r. do godziny 10:00.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny ofert:

 • cena 70 %
 • parametry 30 %

Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty cenowej. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość

ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty.

Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 • Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 1. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2015 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 20 marca 2015 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1- tablely-1
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 Jan DUDA
Wiceprezes Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

—————————————————————————————————————————————————————————

Untitled-1

Bilcza, 24 marca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 6/03/2015/PO WER

na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zamawiający:

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Biuro Projektu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

 1. Informacje ogólne:

Fundacja Możesz Więcej zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz firmą Polaris EU Enterprise Limited .

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Ubezpieczenie dla 16 uczniów z klas zawodowych Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych”.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: do 7 kwietnia 2015 r.

 1. Specyfikacja zamówienia:

– ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli/opiekunów

– kraj docelowy: Wielka Brytania

– termin pobytu: 26.04 – 16.05.2015 r.

– ilość: 18 osób, w tym: 16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów

– zakres ubezpieczenia: koszty leczenia: min 120 000 zł., NNW: min 50 000 zł., OC: w mieniu min. 50 000 zł., w szkodzie osobistej 100 000 zł., bagaż na 1000 zł.

– rodzaj wyjazdu: praca fizyczna (uczniowie będą pracowali w zakładach pracy w branży: fryzjerskiej oraz mechaniki pojazdów samochodowych) + turystyka.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wytyczne specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta powinna zawierać cenę brutto.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Jesionek, tel. 783 840 922, e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

na adres e-mailowy: m.jesionek@tlen.pl, w tytule wpisać „Zakup ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych”

– osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem: „Zakup ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych” w ramach programu Erasmus + Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać do dnia 7 kwietnia 2015 r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 7 kwietnia 2015r. do godziny 10:00.

 1. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8, 27-600, Sandomierz, Sekretariat Szkoły.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 7 kwietnia 2015 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – ubezpieczenie
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – ubezpieczenie

 

Jan DUDA
Wiceprezes Fundacji Możesz Więcej

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)