Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

zapytanie-ofertowe-pośrednik-zad-2

F.H.U. EURO GRANIT SKOWRON SŁAWOMIR, Bąkowa Góra 4, 97-510 Ręczno. 


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych

sale pośrednik pracy

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


Bilcza, dn. 12.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2019/PNDP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ”nr POWR.01.02.01-30-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie Jobcoaching PNDP

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul.Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 


Bilcza, dn. 12.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/PNDP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ”nr POWR.01.02.01-30-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Planów Działań dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie – Doradztwo zawodowe IPD

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

 


Kielce, dn. 11.12.2019 r.

Rozeznanie rynku nr 1/12/2019/TA

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wybór firmy cateringowej zdolnej zapewnić i dostarczyć we wskazane miejsce ciepły obiad (dwudaniowy posiłek) dla 56 osób (UP). Zamówienie będzie realizowane dla 6 grup 9-10 osobowych podczas grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie catering TA

 

Kielce, dn. 13.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE  GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie grupowe treningi kompetencji społecznych 2 TA

Do przeprowadzenia grupowych treningów kompetencji społecznych wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37a, 26-330 Żarnów

 

Kielce, dn. 08.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/11/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej” Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia Indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_11_2019_TA W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul.Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Kielce, dn. 17.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  04/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

 

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej” Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Zapytanie prawnik TA

Do realizacji  zadania wybrano: Świętokrzyska Kancelaria Prawna Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce

 

Kielce, dn. 16.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE  GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie grupowe treningi kompetencji społecznych TA

 

Nie rozstrzygnięto postępowania – brak wystarczającej ilości ofert

 

Kielce, dn. 11.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

Zapytania sale TA

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37A, 26-330 Żarnów

 

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

 

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundację Możesz Więcej(Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica Stowarzyszenie PROREW (Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

zapytanie ofertowe psycholog

Do realizacji  zadania wybrano: Agencja konsultingowo-szkoleniowa Fusion Design Marcin Madej, ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów


Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW(Lider), Kielce ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

zapytanie ofertowe poradnictwo prawne i obywatelskie

 

do realizacji zadania wybrano: Konrad Stys, Łódź ul. Przełajowa 22/19, 94-044 Łódź


Kielce, dn. 01.07.2019r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacją Możesz Więcej(Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica (Partner) wraz ze  Stowarzyszeniem PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

zapytanie ofertowe sale

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów