Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020,

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Fundację MOŻESZ WIĘCEJ (lider)
oraz Fundację na Rzecz Seniorów BONUM VITAE (partner),
w ramach:

Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Działanie: RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie: RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe).

Okres realizacji projektu: 1.02.2018 – 30.04.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych zakończonych certyfikatem zewnętrznym 400 osób (240 kobiet, 160 mężczyzn) pracujących i/lub zamieszkujących województwo świętokrzyskie, powyżej 25 roku życia, w szczególności o niskich kwalifikacjach, do 12.2018 r. zamieszkujących na obszarze powiatów: skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego, kieleckiego (wyłącznie gminy wchodzące w skład Obszaru Strategicznej Interwencji – powiaty objęte wsparciem: skarżyski – gmina: Bliżyn, opatowski – gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, konecki – gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; ostrowiecki – gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, kielecki – gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn – wyłącznie tereny wiejskie).

PROGRAM SZKOLEŃ ECDL BASE obejmuje 4 moduły (zgodne z Ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych opracowanych w obrębie unijnego projektu DIGICOMP – 5 obszarów i 21 kompetencji):
1. Informacja: Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwanie, zapisywanie, organizacja informacji cyfrowej, Ocena informacji, Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji, Przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
2. Komunikacja: Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, Dzielenie się informacjami i zasobami, Aktywność obywatelska online, Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, Netykieta, Zarządzanie tożsamością cyfrową.
3. Tworzenie treści: Tworzenie treści, Integracja i przetwarzanie treści, Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, Programowanie.
4. Narzędzia służące ochronie: Ochrona danych osobowych, Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagr wynik z korzystania z TIK, Ochrona środowiska.
5. Rozwiązywanie problemów: Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji:
Zespół projektowy – Jan Duda, tel. 533 535 008,
Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 8.00-15.00:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce