Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

                                                                       

Sześciu laureatów pierwszej edycji konkursu grantowego Fundacji Aviva

 

 

Jury konkursu grantowego Fundacji Aviva „To dla mnie ważne” wybrało 6 laureatów pierwszej edycji konkursu. Uczestniczyło w niej ponad 400 inicjatyw społecznych, których celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu małych dzieci.


Zgodnie z regulaminem konkursu jury wybrało laureatów spośród 20 inicjatyw, które uzyskały największe poparcie w głosowaniu internetowym. Jury postanowiło też o przyznaniu grantów w następującej wysokości:

Świetlica środowiskowa Ziomuś, 25 000 zł – inicjatyw zgłoszona przez Fundację Możesz Więcej, której celem jest stworzenie świetlicy w miejscowości Morawica (woj. świętokrzyskie).

– Bajkowy ośrodek terapeutyczny, 30 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie Sun Rise z Mielca (woj. podkarpackie), której celem jest rozszerzenie zakresu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i autystycznych oraz ich integracji z dziećmi zdrowymi. Projekt uzyskał najwięcej głosów w internetowym plebiscycie.

Daj nam raj, pomóż nam zbudować Eko-gaj, 18 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie „Dorośli-dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego (woj. kujawsko-pomorskie), której celem jest stworzenie bliskiego naturze placu zabaw. Projekt zajął drugie miejsce w internetowym plebiscycie.

 – Kolorowo i bezpiecznie, 12 000 zł –  inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości z Janowic Wielkich (woj. dolnośląskie), której celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci obok wiejskiej świetlicy.

 – Sport na całe życie, 15 000 zł – inicjatywa zgłoszona w imieniu Akademii Sportu Grizzlies z miejscowości Przysietnica, Rytro i Barcice (woj. małopolskie), której celem jest organizacja zajęć propagujących aktywność fizyczną i sportową dzieci oraz edukowanie rodziców, jak dbać o tę sferę rozwoju.

Jury postanowiło też skorzystać z możliwości, jaką daje regulamin, i przyznało jeden grant specjalny:

– Ponurzyca na wesoło, 15 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Fundację Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej z miejscowości Ponurzyca (woj. mazowieckie), której celem jest stworzenie placu zabaw w miejscowości liczącej niespełna 300 mieszkańców.

Dokonując wyboru, jury kierowało się kryteriami określonymi w regulaminie, przede wszystkim trafnością i zgodnością inicjatywy z celami konkursu, jej skutecznością i trwałością, budżetem oraz liczbą bezpośrednich i pośrednich odbiorców. W przypadku grantu specjalnego jury doceniło pasję społeczną inicjatorki i oddolny charakter wniosku.

Po ogłoszeniu wyników Fundacja Aviva uzgodni szczegóły realizacji inicjatyw z wnioskodawcami, podpisze umowy, przekaże granty i będzie współpracować przy ich realizacji.

Do pierwszej edycji konkursu zostało zgłoszonych ponad 400 inicjatyw ze wszystkich województw (najwięcej z mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego), zarówno z małych miejscowości, jak i z dużych aglomeracji.

W głosowaniu internetowym, które trwało od 27 stycznia do 28 marca tego roku, oddano łącznie ponad 800 tysięcy głosów.

Serdecznie gratuluję laureatom pomysłowości i aktywności społecznej. Jestem przekonana, że pieniądze z naszej fundacji pomogą w realizacji działań na rzecz pogodnego dzieciństwa. Będziemy nadal współpracować, by osiągnąć założone cele. Dziękuję też wszystkim wnioskodawcom i głosującym. Mam nadzieję, że pozostaną przyjaciółmi naszej fundacji, a wysiłek włożony w przygotowanie i promocję swoich inicjatyw zaowocuje integracją lokalnych społeczności wokół wspólnych celów. Zainteresowanie konkursem przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – spodziewaliśmy się kilkudziesięciu wniosków, a wpłynęło ich ponad 400. To dla nas zobowiązanie, aby dalej wspierać ludzi, którzy chcą, aby ich otoczenie było bardziej przyjazne dla rodziców i ich dzieci. Dlatego po wakacjach zamierzamy ogłosić drugą edycję konkursu z większą pulą nagród – mówi Elżbieta Wójcik, prezes Fundacji Aviva.

Konkurs wyróżnia innowacyjny i przyjazny mechanizm zgłaszania wniosków i zdobywania dla nich poparcia w głosowaniu internetowym. Na stronie www.todlamniewazne.pl inicjatorzy zgłaszają wnioski, poddając je jednocześnie pod głosowanie internautów. Inicjatywy z największym poparciem społecznym są przedstawiane jury, które rozdziela pulę grantów – w pierwszej edycji konkursu jest to kwota 100 000 zł. Do udziału w jury Fundacja Aviva zaprosiła osoby, które są autorytetami w sprawach ważnych dla rodziców i dzieci.