Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

FTD_baner_600x150px_1_Dzis_dbamy

Fundacja Możesz Więcej dnia 03.04.2013 roku otrzymało pozytwną decyzję jako jedna ze zwycięskich organizacji konkursu grantowego

Konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

jest konkursem grantowym, stworzonym z myślą o organizacjach pozarządowych i instytucjach państwowych, statutowo zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą. Ideą konkursu jest wyłonienie ciekawych i wartościowych inicjatyw społecznych, a następnie wsparcie finansowe ich realizacji. Pragniemy, aby dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych, uczyły się nowych rzeczy i rozwijały swoje pasje i talenty.

 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu Aktywnie i twórczo w życie jest 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i patologiami w wieku 11 – 16 lat uczęszczających na co dzień do Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach prowadzonej przez Fundację Możesz Więcej.

307516_136757416480190_1533755042_n
W dniu 24.10.2013 roku na stronie Fundacji Tesco ukazała się informacja o realizowanym przez naszą Fundację przy wsparciu finansowym Fundacji Tesco projekcie Aktywnie i twórczo przez życie.

Informacja_ze_strony_Fundacji_Tesco

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

Sekcja filmowa – w miesiącu październiku zrealizowano 8 godz zajęć filmowych. Tematyka zajęć dotyczyła „zabawy z kamerą”. Dzieci uczyły się jej obsługi. Podczas warsztatów filmowych dzieci bawiły się w telewizję, realizując np. dziennik telewizyjny, czy prognozę pogody i wiadomości sportowe. W tym celu tworzyły własne wiadomości i wcielały się w rolę prezentera danego programu. Następnie materiały poddawane były analizie, wyłapywano błędy, poprawiano ujęcia, pracowano nad akcentem, wyraźną wymową i mimiką.

Sekcja muzyczna – w miesiącu październiku zajęcia z sekcji muzycznej realizowano raz w tygodniu po 2 godziny, w sumie 8 godzin zajęć. W październiku kontynuowano indywidualne ćwiczenia dopasowane do odpowiedniego poziomu. Pracowano w grupach z ćwiczeniami indywidualnie dopasowanymi do danego ucznia. Ćwiczenie akordów – proste schematy, liczenie w takt muzyki. Śpiewanie piosenek po uprzednich ćwiczeniach rozśpiewujących. Kształcenie słuchu poprzez różne ćwiczenia (powtórzenia dźwięków). Zabawy muzyczno-ruchowe.

Sekcja fotograficzna – W miesiącu październiku zajęcia z sekcji fotograficznej realizowano raz w tygodniu po 2 godziny – zrealizowano 8  godzin. Uczniowie zapoznali się z pracą w edytorze zdjęć oraz samodzielnie wykonali zdjęcia pejzażowe (jesień).

Przebieg zajęć:

– Przenoszenie plików z aparatu do komputera

– Zarządzanie zdjęciami

– Zmiana wielkości obrazu

– Kadrowanie zdjęć

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU SEKCJI W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

Sekcja filmowa – w miesiącu wrześniu zrealizowano 8 godz zajęć filmowych. W ramach zajęć przedstawiono telewizję od kuchni – pokazanie dwóch krótkich materiałów filmowych pokazujących jak wygląda praca przy tworzeniu programów: Pytanie na śniadanie i Panorama. Następnie omówiono i pokazano niektóry sprzęt filmowy służący do jego realizacji: kamery, aparaty, kopter, elementy udźwiękowienia i oświetlenia, proste programy do montażu filmów. Obejrzano też sceny filmowe dobrze i źle nakręcone – dyskusja na co należy zwrócić uwagę podczas kręcenia scen, wymiana poglądów. Obejrzano 3 filmy przyrodniczo-edukacyjne ze zwróceniem uwagi w jaki sposób przedstawiona jest przyroda, jakie stosuje się ujęcia, co jest wyeksponowane, itp.

Sekcja fotograficzna – w miesiącu wrześniu zajęcia z sekcji fotograficznej realizowano raz w tygodniu po 2 godziny, w sumie 8 godzin zajęć.

W miesiącu wrześniu dzieci uczyły się jak dobrze zrobić zdjęcia.

W miesiącu wrześniu uczestnicy zapoznali się z popularnymi tematami fotograficznymi.

Przebieg zajęć:

– Ludzie, jak sfotografować grupę ludzi

– Pejzaże jesienne

– Zwierzęta w kadrze

– Martwa natura i makrofotografia

– Reportaż

-Zdjęcia nocne, podwodne i panoramiczne

Sekcja muzyczna – w miesiącu wrześniu zajęcia z sekcji muzycznej realizowano raz w tygodniu po 2 godziny, w sumie 8 godzin zajęć. We wrześniu kontynuowano indywidualne ćwiczenia dopasowane do odpowiedniego poziomu. Ćwiczenia akordów (łączone schematy akordowe oparte głównie na tonice subdominancie i dominancie jak również z akordami pobocznymi, ćwiczenia palcowania, różne techniki gry na akordach (prostea kompaniamenty).  Ćwiczenia gry melodii prostych piosenek. Śpiewanie.Uczniowie cały czas poszerzają swoją wiedzę, frekwencja jest zmienna lecz wielu uczniów przychodzi co tydzień chcąc zwiększać swoje umiejętności gry na gitarze oraz śpiewać różne piosenki.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W MIESIĄCU CZERWCU:

Trening Twórczego Myślenia – w miesiącu czerwcu przeprowadzony został blok zajęć (8 godzin) dotyczących treningu motywacji i treningu przezwyciężania przeszkód. Dzieci poznały konkretne techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Zastosowano ćwiczenia sprzyjające odkrywaniu schematów umysłowych. Stosowano nowatorskie metody służące pokonywaniu problemów, odkrywano zalety tych metod oraz szukano innych zastosowań danej metody. Analizowano różne przypadki problemowe i pokonywano je  wykorzystując twórcze nastawienie do konkretnej sytuacji problemowej. Stadia przypadków dobrane były stosownie do wieku  uczestników, każdy z nich w życiu codziennym mógłby napotkać podobną sytuację problemową. Dany przypadek dzieci rozwiązywały na wiele sposobów, stawiając siebie w konkretnych sytuacjach analizowały co jest dobre a co złe i dlaczego, zastanawiali się jakie rozwiązanie może być schematyczne a jakie nowatorskie, przewidywali konsekwencje rozwiązań oraz przekonywali się dlaczego warto wybrać takie a nie inne rozwiązanie.  Poprzez analizę poszczególnych przypadków mieli możliwość poszukiwania, znajdywania i stosowania w praktyce rozwiązań oryginalnych i adekwatnych do konkretnej sytuacji. Dzięki zajęciom dzieci ćwiczyły umiejętność logicznego i twórczego myślenia oraz przekonały się ile daje pozytywne nastawienie do rzeczywistości. Poprzez ćwiczenia związane z motywacją dzieci przekonały się, że wszystko zależy od ich samych, od ich nastawienia do siebie i innych, wiary we własne możliwości i samozaparcia. Dowiedziały się w jaki sposób motywować siebie i innych do działań. Ponadto zajęcia przyczyniły się do poprawy pamięci, koncentracji uwagi, stworzyły się możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób ciekawy i twórczy.

Sekcja filmowa – w miesiącu czerwcu odbyło się 8 godzin zajęć. Kontynuowano pracę ze scenariuszem – dzieci tworzyły własny scenariusz filmu – opracowywały temat, fabułę i opis filmu wraz ze scenopisem, określały miejsce realizacji filmu, wybrali bohaterów filmu, ustalały rolę poszczególnych postaci grających w filmie. Tworzenie promocji filmu – wykonanie plakatu reklamującego własny film oraz zachęcającego widza do obejrzenia.

Sekcja muzyczna – w miesiącu czerwcu odbyło się 8 godzin zajęć. Praca z gitarą w grupach kilku osobowych. Omówienie budowy akordów, ułożenie ręki, pierwsze ćwiczenia. Ćwiczenia na pojedynczych dźwiękach. Ćwiczenia rozśpiewujące oraz śpiewanie piosenek.

Sekcja fotograficzna – W miesiącu czerwcu  zajęcia z sekcji fotograficznej realizowano raz w tygodniu po 2 godziny –  zrealizowano  8 godzin. Uczniowie uczyli się jak dobrze zrobić zdjęcia.

Przebieg zajęć:

– Jak prawidłowo trzymać aparat

– Jak zrobić ostre zdjęcie

– Ekspozycja zdjęcia

– Światło, lampa błyskowa

– Zasady kompozycji

– Plan zdjęciowy

– Zasady wyboru tła

– Wykonywanie samodzielnych zdjęć portretowych w plenerze

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W MIESIĄCU MAJU:

Trening Twórczego Myślenia – w miesiącu maju przeprowadzony został blok zajęć (8 godzin) dotyczących treningu umiejętności interpersonalnych oraz treningu zdolności. W trakcie zajęć dzieci skupiły się na rozwoju własnej osobowości, szukaniu  w sobie potencjału, własnych wad i zalet a także przezwyciężaniu swoich słabych stron. Wzbudzały w sobie kreatywność, aktywność, pobudzili wyobraźnię, fantazję, humor, motywację do działania. Dzięki treningowi dzieci przekonały się, że twórcze myślenie rozwija. Ćwiczenia stosowane w tym bloku pozwoliły na odkrycie własnych możliwości twórczych, rozwoju zainteresowań. Trening Twórczego Myślenia wspomógł także rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej, polepszył samoocenę, nakierował na pozytywne myślenie, pomógł w wyrażaniu siebie, komunikacji swoich myśli i uczuć.

Sekcja filmowa – w miesiącu maju zrealizowano 8 godzin zajęć filmowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z gatunkami filmowymi (film dokumentalny, sensacyjny, komedia, dramat sa), zwrócono uwagę na fabułę poszczególnych gatunków, dokonano krótkiej charakterystyki. Omówiono jak powstaje film, jakie osoby pracują przy filmie  i na czym ich praca polega. Dzieci tworzyły własny scenariusz filmu – opracowywały temat, fabułę i opis filmu wraz ze scenopisem, określały miejsce realizacji filmu, wybrali bohaterów filmu, ustalały rolę poszczególnych postaci grających w filmie.

Sekcja muzyczna – w miesiącu maju odbyło się 8 godzin zajęć. Omówienie zajęć, zachęcenie uczniów do udziału w sekcji, praca w grupach.

Zajęcia z gitary:

– omówienie budowy instrumentu,

– zapoznanie z instrumentem,

– ułożenie  ciała, trzymanie gitary,

– przygotowanie lewej ręki,

– ćwiczenia praktyczne.

Sekcja fotograficzna – W miesiącu maju zajęcia z sekcji fotograficznej realizowano raz w tygodniu po 2 godziny – zrealizowano 8 godzin.

Uczestnicy zajęć  zapoznali się z budową i obsługą aparatu cyfrowego:

Przebieg zajęć:

– Piksele i matryca

– Karta pamięci i złącza

– Zoom

– Przydatne funkcje w aparacie

– Typy aparatów cyfrowych

– Funkcje aparatu

– Kompresja i pamięć

– Jak dbać o sprzęt fotograficzny

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W MIESIĄCU KWIETNIU:

Trening Twórczego Myślenia – w miesiącu kwietniu przeprowadzony został blok zajęć (8 godzin). Wychowankowie zapoznani zostali z pojęciem treningu twórczego myślenia, zostali zapoznani z metodami pracy stosowanymi podczas treningu, dowiedzieli się na czym polega i jakie korzyści płyną z ćwiczeń. W trakcie treningu zastosowano ćwiczenia pobudzające wyobraźnię, badające płynność myślenia, ćwiczenia skojarzeniowe. Ćwiczenia te miały na celu zachęcić dzieci do dalszego udziału w treningu.

Sekcja filmowa – w miesiącu kwietniu zrealizowano 8 godzin zajęć filmowych. Uczestnicy projektu zapoznani zostali z planem sekcji filmowej, omówione zostały poszczególne etapy zajęć. Obejrzano filmy należące do różnych gatunków (komedia, dramat, reportaż, dokument) – omówienie cech charakterystycznych dla danego gatunku. Dzieci wybrały najbardziej interesujący je film, który obejrzeli i mieli okazję do wymienienia uwag, poglądów i  przemyśleń na temat obejrzanego filmu.

Sekcja muzyczna – w miesiącu kwietniu odbyło się 8 godzin zajęć. Omówienie zajęć, zachęcenie uczniów do udziału w sekcji, praca w grupach.

Zajęcia z gitary:

– omówienie budowy instrumentu,

– zapoznanie z instrumentem,

– ułożenie  ciała, trzymanie gitary,

– przygotowanie lewej ręki,

– ćwiczenia praktyczne.

Sekcja fotograficzna – zajęcia z sekcji fotograficznej realizowano raz w tygodniu po 2 godziny. W miesiącu kwietniu zrealizowano 8 godzin. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z historią fotografii. Wyjaśniono pojęcie „Kamera obskura”. Dowiedzieli się na czym polega praca fotografa. Zapoznali się z  techniką dagerotypii. Poznali różne typy aparatów fotograficznych – analogowy i cyfrowy – jakie są różnice między nimi. Dzieci dowiedziały się również jaki był wygląd pierwszych aparatów i jak wyglądała na początku fotografia.