Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Dzięki dofinansowaniu przez PZU w ramach akcji PomocToMoc w oparciu o UMOWĘ PREWENCYJNA Nr PTM/1868/2018/PZU/10/Kraków przyjechał do nas już plac zabaw, który będzie wkrótce zamontowany i oddany do użytku.

W ramach dofinansowania zakupiliśmy:

1) zestaw integracyjny;

2) karuzelę integracyjną;

3) huśtawkę wagową integracyjna.

4) piaskownicę integracyjną

5) huśtawkę integracyjną