Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
 

Dysponujemy doświadczoną kadrą w pracy z dziećmi i młodzieżą: pedagogami, psychologami, coachami, doradcami zawodowi, animatorami

Dysponujemy doświadczoną kadrą w pracy z seniorami: trenerami, instruktorami, wykładowcami.

Dysponujemy kadrę wykwalifikowanych profilaktyków, trenerów, pedagogów.

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 11 
Liczba pełnych etatów – 6
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych – 11