Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce

Nazwa zadania: Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni)

Cel: Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym

Termin realizacji zadania: 19.08.2013 – 31.08.2013

Miejsce realizacji zadania: Willa Karolcia, Rybkówka 8b 34-500 Zakopane

Liczba beneficjentów: Projektem objętych będzie 20 osób dzieci i młodzież w wieku szkolnym, podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach

Działania: Obóz wakacyjny

W ramach działania będzie prowadzony program profilaktyczny pod nazwą „Wakacje z fantazją” w ilości 24 godzin.

1185492_221254134697184_740361856_n