Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce

Nazwa zadania: Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół (dla min. 500 dzieci i młodzieży w cyklu min. 3 spotkań dla jednej klasy)

Cel: Przeciwdziałanie aspołecznym zachowaniom 500 osobowej grupy dzieci i młodzieży, w szczególności używaniu alkoholu, narkotyków, nikotyny, Internetu i komputerów niewłaściwych relacji i kontaktów z innymi ludźmi, a także dostarczenie uczniom wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych do końca listopada 2015 roku.

Termin realizacji zadania: 02.03.2015 – 30.11.2015

Miejsce realizacji zadania:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 5 klas
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 3 klasy
  3. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bolesława Chrobrego 105, 25-960 Kielce – 4 klasy
  4. Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce – 4 klasy
  5. Szkoła Podstawowa Nr 27 Kielce ul. Toporowskiego 96, 25-549 Kielce – 3 klasy
  6. Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Naruszewicza 25, 25-960 Kielce – 3 klasy

Liczba beneficjentów: Zadaniem publicznym objętych będzie 500 osób dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Działania: Zajęcia integracyjne, Zajęcia edukacyjno-informacyjne, Warsztaty profilaktyczne, Warsztaty umiejętności prospołecznych, Trening Wnioskowania Moralnego, Trening kontroli złości, Trening Twórczego Myślenia, Ewaluacja projektu

W ramach zadania publicznego zrealizowany zostanie program profilaktyczny WARTOŚCI KSZTAŁTUJĄ ŻYCIE obejmujący 154 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży.