Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce

Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii (dla min. 100 dzieci i młodzieży)

Termin realizacji zadania: 01.03.2014 roku do 30.11.2014 roku

Miejsce realizacji zadania:

  1. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej, ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce,
  2. Gimnazjum nr 12 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce,
  3. Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce,
  4. Gimnazjum nr 2, ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce,
  5. Gimnazjum nr 23, ul. Radiowa 1, 25-314 Kielce
  6. Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce

Zadanie publicznym objętych będzie 100 osób dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz rodzice i nauczyciele.

W ramach zadania publicznego zrealizowany zostanie program profilaktyczny WŁAŚCIWY WYBÓR – DOBRA DECYZJA obejmujący 90 godzin zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 15 godzin zajęć dla rodziców i nauczycieli.