Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Marcin Agatowski – Prezes Zarządu Fundacji Możesz Więcej

magatowski@mozeszwiecej.org.pl

Marcin Agatowski jest jednym z fundatorów Fundacji Możesz Więcej. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od początku funkcjonowania Fundacji. Nadzoruje całość działań prowadzonych w Fundacji, odpowiada za realizację strategii oraz celów statutowych. Zarządza organizacją i reprezentuje ją na zewnątrz. Współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorcami, NGO`s, sektorem publicznym.

 

Ukończył studia magisterskie z pedagogiki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz studia magisterskie z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo jest absolwentem studiów podyplomowych: Poradnictwo zawodowe; Coaching oraz kursu kwalifikacyjnego Zarządzanie w oświacie.

Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy.

Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, pomocy społecznej oraz realizacji projektów finansowanych ze środków EFS.

Mediator, trener z zakresu profilaktyki, rozwoju osobistego, twórczości oraz pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych.

Przygotowuje i koordynuje liczne projekty realizowane przez Fundację.

Mąż i dumy ze swojej córki ojciec.

Zainteresowania to podróże, turystyka górska, jazda na rowerze, literatura psychologiczna, film  i fotografia.


 

 

Jan Duda – vice-prezes Fundacji Możesz Więcej

duda@mozeszwiecej.org.pl