Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

„Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki – zagraniczne staże technika żywienia
i usług gastronomicznych” –
2016-1-PL01-KA102-025059

projekt realizowany w ramach działania „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach programu Erasmus+.

Jest on realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Dofinansowanie projektu z UE: 140.328,00 EUR

Projekt realizowany w okresie: 15.11.2016 r. – 14.06.2018 r.

Projekt realizowany z udziałem: Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych zwiększających szansę  znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy, w Polsce, w Europie, zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego uczniów ZSGiH w Sandomierzu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w UE oraz przygotowanie młodzieży do wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz wiedzy na rynku pracy. W projekcie weźmie udział 32 uczniów z ZSGiH w Sandomierzu oraz 32 uczniów z ZS Nr 1 w Opatowie kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt zakłada dwa wyjazdy 3-tygodniowe na staż do Portugalii (maj/listopad 2017) oraz dwa wyjazdy 3-tygodniowie na staż do Hiszpanii (marzec 2018). Partnerami zagranicznymi projektu są: AENIE z Portugalii oraz Europroyectos Erasmus Plus S.L z Hiszpanii.

Podsumowaniem stażu jest uzyskanie:

  • certyfikatu Europass Mobilność, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który w sposób jednolity prezentuje zakres zdobytego doświadczenia.
  • certyfikatu ukończenia kursu przygotowawczego, który obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
  • certyfikatu ukończenia całości zagranicznego kształcenia zawodowego.

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki

Więcej informacji:

Koordynator projektu: Beata Wolnik, tel. 602 889 185, e-mail: wolnik.fmw@gmail.com
https://www.facebook.com/Europejska-kuchnia-w-zasi%C4%99gu-r%C4%99ki-1257465227646482/?fref=ts

O naszym projekcie przeczytacie także:

http://www.opatow.szkola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=582:tydzien-kuchni-portugalskiej-kolejne-przygotowania-opatowskiej-zywieniowki-do-stazy-w-portugalii&catid=8&Itemid=101