Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Naszym celem jest promowanie młodości, szczególnie tej, która staje pod murem niezrozumienia i różnego rodzaju patologii społecznych. Organizujemy szkolenia i realizujemy projekty przybliżające współczesne zagrożenia cywilizacyjne, jak także kreatywne zajęcia z różnych dziedzin twórczego myślenia oraz kompetencji społecznych. Popularyzujemy wyjazdy i warsztaty plenerowe dla młodych pochodzących z zaniedbanych rodzin. Prowadzimy Świetlicę Środowiskową BRACHU, gromadzącą tygodniowo blisko 50 osób dzieci i młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych. Jesteśmy liderem w stosowaniu sprawdzonych, jak i innowacyjnych metod uczenia. Podejmujemy również działania PR-owskie w upowszechnianiu odważnych, młodych inicjatyw współpracując z mediami regionalnymi. Nasz team to kreatywni pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na co dzień działający ze studentami i ludźmi nauki. Współpracujemy z organizacjami pożytku publicznego, instytucjami kultury i nauki (m.in. UJK, Akademickie Biuro Karier UJK) oraz świata biznesu (m.in. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Targi Kielce).