Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej  to wspólna inicjatywa Fundacji Możesz Więcej  i Miasta Starachowice. Centrum powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Centrum  jest rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.

Centrum Interwencji Kryzysowej oferować będzie:

  1. Poradnictwo specjalistyczne, na podstawie którego opracowywane zostaną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie – prawne, socjoterapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapie uzależnień.
  2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich; Warsztaty Rozwoju Osobistego; Autodiagnoza i motywacja do zmian; Nawroty choroby alkoholowej.
  1. Działania profilaktyczne w szkołach – Dzieciakom i młodzieży zaoferujemy profilaktykę z zakresu: Technik radzenia sobie ze stresem, Podnoszenia własnej wartości, Treningu twórczego myślenia, Warsztatów asertywności, Treningu zastępowania agresji
  1. Całodobowe punkty zaufania – telefoniczne oraz czat online – prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień – ustalone zostaną dyżury, w których dani specjaliści odpowiadać będą na telefony i będą w kontakcie z internautami.

Ze wsparcia centrum skorzysta minimum pół tysiąca osób. Z tego połowę będą stanowiły dzieci i młodzież!

Centrum  odpowiada na potrzeby zdiagnozowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie Starachowickim na lata 2016-2022, Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starachowice na lata 2013-2020 oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020.

SCIK  będzie wspierać proces rewitalizacji społecznej i będzie doskonałym uzupełnieniem działań zawartych w  ogólnej rewitalizacji Starachowic. 

Wartość całego projektu: 1 138 986,24 zł

Dofinansowanie unijne: 1 053 582,32 zł