Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
 
„Zawodowo po Europie”
Kształcenie i szkolenie zawodowe / Akcja 1 Mobilność uczniów
realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
nr projektu: POWERVET 2017-1-PL01-KA102-037058
dotyczy:
– uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu,
– uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierzu
– uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie
 
Projekt realizowany w okresie 30.12.2017 r. – 29.12.2019 r.

Projekt realizowany z udziałem Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcenia praktycznego z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego, promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w UE oraz przygotowanie młodzieży do wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz wiedzy na rynku pracy. Projekt wspomaga doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk kształcenia zawodowego, a także zwiększa atrakcyjność szkolenia zawodowego. W projekcie bierze udział 16 uczniów z ZSGiH w Sandomierzu kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 8 uczniów kształcących się w kierunku technikum hotelarskie i 8 uczniów w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oraz 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa i 17 uczniów w zawodzie technik ekonomista z Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Annopolu. Projekt zakłada dwa wyjazdy 3-tygodniowe na staż do Portugalii (Evora) , dwa wyjazdy 3-tygodniowye na staż do Włoch (Rimini) oraz wyjazd na staż do Bułgarii (Sofia) . Beneficjent projektu nawiązał współpracę z trzema organizacjami partnerskimi: AENIE z Portugalii, Sistema Turismo S.R.L. z Włoch oraz ETN BULGARIA GATEWAY LTD z Bułgarii. 

Podsumowaniem stażu jest uzyskanie:

  • Certyfikatu Europass Mobilność, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który w sposób jednolity prezentuje zakres zdobytego doświadczenia.
  • Certyfikatu ukończenia kursu przygotowawczego, który obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
  • Certyfikatu ukończenia całości zagranicznego kształcenia zawodowego.

Więcej informacji:
Koordynator projektu – Beata Wolnik, tel. 602 889 185, e-mail: wolnik.fmw@gmail.com

Media społecznościowe: w trakcie realizacji
Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 8.00-16.00:
ul. Św. Floriana 6, 39-432 Gorzyce
 
Dokumenty do pobrania: