Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej skontaktuj się z nami. Realizujemy usługi indywidualne, jak i kompleksowe dla firm i instytucji.

Zadzwoń lub napisz do nas: 577 353 650, fundacja@mozeszwiecej.org.pl

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Prowadzimy spotkania indywidualne oraz grupowe z doradztwa zawodowego. Widzimy ogromną potrzebę tego typu zajęć. Często młodzież i dorośli nie wiedzą, co robić w życiu, jaki zawód wybrać, jak rozwijać swoje potencjały. Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga zainteresowanej osobie w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też, osiągniecie właściwego dostosowania zawodowego (R. Lamb, 1998). Zaś celem doradztwa jest pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym (A. Watts i R. Soltana, „Podręcznik wdrażania nowoczesnego poradnictwa karier”).

Co dokładnie robimy?

 • dostarczamy informacji edukacyjno-zawodowej,
 • stosujemy narzędzia służące do oceny, bądź do samooceny,
 • przeprowadzamy rozmowy doradcze,
 • stosujemy programy edukacyjne na temat planowania rozwoju zawodowego,
 • realizujemy programy rozwijające umiejętności szukania pracy.

COACHING

Coaching to ostatnio modne słowo, można znaleźć coaching od wszystkiego – nie jesteśmy zwolennikami trendu wszechcoachingu. Jednak doceniamy moc zadawania pytań, autorefleksji i poszukiwań odpowiedzi „w sobie”.

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching kariery skierowany jest do:

 • osób zmieniających ścieżkę kariery,
 • osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,
 • osób borykających się z decyzją czy odejść z pracy, jak podążać za marzeniami, jak budować świadomie swoją przyszłość zawodową.

Life coaching obejmuje:

 • plany życiowe,
 • wizję w życiu,
 • związki (dla singli, par i rodzin),
 • kreatywność,
 • wolność finansową,
 • organizację i zarządzanie czasem.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne jest profesjonalną formą pomocy, która ma na celu utrzymanie zdrowia psychicznego u osób doświadczających kryzysu rozwojowego czy wszelkiego rodzaju życiowych trudności. Nie jest to forma psychoterapii.

Każdy człowiek na przestrzeni swojego życia może doświadczać wielu trudności, które są wynikiem zmian na danym etapie rozwoju. Trudności te wiążą się często z odczuwaniem lęku, niepokoju, poczuciem zagrożenia czy bezradnością. Szukanie pomocy i wsparcia wśród bliskich osób, często jest zbyt trudne, wstydliwe lub niemożliwe do zrealizowania. W takim momencie niezwykle istotna może okazać się pomoc ze strony psychologa.

Kontakt obejmuje kilka spotkań, podczas których psycholog, w atmosferze pełnej szacunku, wsparcia i zaufania, pomaga klientowi w zidentyfikowaniu głównego problemu i poszukiwaniu sposobów na jego rozwiązanie. Wówczas, możliwe jest uwolnienie się od napięcia wynikającego z przeżywanych uczuć, osiągnięcie równowagi psychicznej, a także, co ważne, odzyskanie wiary we własne możliwości. W czasie spotkań klient ma szansę nie tylko rozwiązać problem z którym się mierzy, ale również nauczyć się zapobiegać kryzysom na kolejnych etapach swojego życia.