Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Dla realizacji celów statutowych w ramach Fundacji Możesz Więcej działa Think tank. W oparciu o zaangażowanie zespołu ekspertów wywiera on pozytywny wpływ na toczenie oraz interesariuszy Fundacji poprzez:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej,
  • formułowanie ekspertyz,
  • przeprowadzanie analiz problemów,
  • formułowanie stanowisk i opinii dotyczących m.in. procesów legislacyjnych, strategii, programów operacyjnych, polityk, projektów,
  • opracowywanie raportów stanowiących merytoryczne wspieracie w ramach procesów podejmowania strategicznych decyzji,
  • doradztwo,
  • opracowywanie projektów w odpowiedzi na zaobserwowane problemy,
  • działalność edukacyjną i profilaktyczną,
  • współpracę z innymi podmiotami.

 

Zapraszamy do współpracy!