Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

                                                          Młodość – Twój kapitał!

Główny cel projektu to zwiększenie do 30.06.2022 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 80 [46K/34M] osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. świętokrzyskiego, wyłącznie biernych zawodowo.

Weź udział w projekcie jeśli:

 • jesteś w wieku 18 – 29 lat;
 • zamieszkujesz lub uczysz się w trybie zaocznym na obszarze województwa świętokrzyskiego;
 • pozostajesz bez pracy lub straciłeś pracę po 1 marca 2020;

Biorąc udział w projekcie:

 • otrzymujesz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym;
 • możesz wybrać dla siebie szkolenie zawodowe dostosowane do twoich preferencji zawodowych;
 • otrzymasz wynagrodzenie za przepracowany 3 miesięczny staż zawodowy;
 • otrzymasz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy;
 • otrzymasz dopasowaną do twoich predyspozycji zawodowych ofertę pracy;

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością!!!

Informacje o projekcie dostępne również pod numerem telefonu 577-999-501 oraz w biurze projektu ul. Kasztanowa 12/16 Kielce.

Biuro projektu: ul.Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, e-mail:mazbiuro@mozeszwiecej.org.pl

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-06-30

Wartość projektu to 982 400,00 PLN

Wkład własny 49 120,00 PLN

Dofinansowanie 933 280,00 PLN

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20

Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0026/20

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAMY:

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 08.2021 – aktualizacja z dnia 12.08.2021

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – styczeń 2022

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – styczeń 2022- luty 2022

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – luty 2022

Harmonogram realziacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – luty 2022 – aktualizacja

Harmonogram realziacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – marzec 2022

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 17.03.2022-18.03.2022

Szkolenia zawodowe

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego Pracownik biurowy z obsługą komputera + egzamin ECCC

Harmonogram realizacji szkolenia – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego Pracownik biurowy z obsługą komputera + egzamin ECCC 08.02.2022-12.02.2022

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego Pracownik ds. kadr i płac

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego Sprzedawca z obsługą komputera + egzamin ECCC

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego Pracownik ds. rachunkowości + egzamin ECCC (IT M3) 14.03.2022-21.03.2022

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego Pracownik ds. rachunkowości + egzamin ECCC (IT M3) 22.03.2022-29.03.2022

Staże zawodowe

Harmonogram realizacji staży zawodowych – Młodość Twój Kapitał – z dnia 25.08.2021

Harmonogram realizacji staży zawodowych – Młodość Twój Kapitał – z dnia 18.10.2021

Harmonogram realizacji stazy zawodowych – Młodośc Twój Kapitał – z dnia 22.10.2021

Harmonogram realizacji stazy zawodowych – Młodośc Twój Kapitał – z dnia 26.10.2021

Harmonogram realizacji stazy zawodowych – Młodośc Twój Kapitał – z dnia 01.03.2022

Harmonogram realizacji stazy zawodowych – Młodośc Twój Kapitał – z dnia 18.03.2022

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

                                                          Młodość – Twój kapitał!

Główny cel projektu to zwiększenie do 30.06.2022 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 80 [46K/34M] osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. świętokrzyskiego, wyłącznie biernych zawodowo.

Weź udział w projekcie jeśli:

 • jesteś w wieku 18 – 29 lat;
 • zamieszkujesz lub uczysz się w trybie zaocznym na obszarze województwa świętokrzyskiego;
 • pozostajesz bez pracy lub straciłeś pracę po 1 marca 2020;

Biorąc udział w projekcie:

 • otrzymujesz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym;
 • możesz wybrać dla siebie szkolenie zawodowe dostosowane do twoich preferencji zawodowych;
 • otrzymasz wynagrodzenie za przepracowany 3 miesięczny staż zawodowy;
 • otrzymasz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy;
 • otrzymasz dopasowaną do twoich predyspozycji zawodowych ofertę pracy;

W związku z Uczestnictwem w projekcie każdemu z Uczestników Projektu przysługuje refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów odpieki nad osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością!!!

Informacje o projekcie dostępne również pod numerem telefonu 577-999-501 oraz w biurze projektu ul. Kasztanowa 12/16 Kielce.

Biuro projektu: ul.Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, e-mail:mazbiuro@mozeszwiecej.org.pl

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-06-30

Wartość projektu to 982 400,00 PLN

Wkład własny 49 120,00 PLN

Dofinansowanie 933 280,00 PLN

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20

Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0026/20

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAMY:

Harmonogram realizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 08.2021 – aktualizacja z dnia 12.08.2021

Harmonogram realizacji staży zawodowych – Młodość Twój Kapitał – z dnia 25.08.2021

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy