Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej
fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowych

Regulamin projektu

Zaączniki do regulaminu

Praktyka zawodowa 26.04.2015 – 16.05.2015

Praktyka_zagraniczna_-_III_ZSZ.docx

Londyn_-_III_ZSZ.docx

Walia_-_III_ZSZ.docx

Zdjęcia

 

Praktyka zawodowa 10.01.2016 – 31.01.2016

Praktyka_zagraniczna-II_i_III_ZSZ.docx

Relacje_ze__stazu.docx

Przygotowanie_kulturowe_w_Wielkiej_Brytanii.docx

 

Praktyka zawodowa 21.05.2016 – 11.06.2016

Praktyka_zagraniczna-I_II_i_III_ZSZ.docx

Przygotowanie_kulturowe-Malaga.docx

Od 2014 r. do końca 2016 r. w Ponadgimnajzalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu realizowaliśmy projekt pt.„Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek  i mechaników pojazdów  samochodowych”, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Autorkami projektu były: Magdalena Kuca – która pełniła również funkcję koordynatora projektu – oraz Beata Wolnik.

Głównym celem projektu – w trakcie którego uczniowie wyjechali na profesjonalne staże zagraniczne – był ich rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Dodatkową potrzebą było doskonalenie umiejętności językowych uczniów (w tym języka zawodowego) oraz poznanie kultur krajów goszczących w tym kultury i organizacji pracy. Projekt zwrócił uwagę na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawę współpracy pomiędzy placówkami, ułatwił rozwój praktyk zawodowych, a także poprawił stopień przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych.

Projekt realizowany w ramach  POWER wypromował innowacyjne podejście do edukacji zawodowej pod kątem jak najlepszej odpowiedzi na zapotrzebowanie obecnego rynku pracy. Wzmocnił jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego młodych ludzi ze szkół zawodowych a przy tym udoskonalił naukę języków obcych i adaptację do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

W ramach projektu 48 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunami odbyło trzy 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Stafford w Wielkiej Brytanii oraz w Maladze w Hiszpanii. Uczniowie odbywali praktyki w renomowanych salonach fryzjerskich oraz w warsztatach mechaniki samochodowej. Oprócz praktycznego szkolenia zawodowego projekt zawierał  również wybrane aspekty zajęć kulturowych oraz naukę języka angielskiego. Efektem końcowym stażu było uzyskanie przez uczniów oceny w postaci certyfikatu Europass, który stał się niezwykle przydatny w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale również poza granicami.

Projekt odzwierciedlił rzeczywiste wymagania zagranicznych pracodawców w realnych warunkach pracy ze specjalnym uwzględnieniem sprawności komunikacyjnej w języku obcym, a także zaprezentował różnice między standardami pracy dwóch krajów.

Uczniowie po zakończonym stażu otrzymali: certyfikat ukończenia stażu, certyfikat uczestnictwa w zawodowych kursach: zagęszczania i przedłużania włosów/spawania metodą MIG/MAG oraz Europass-Mobilność, który prezentuje w sposób jednolity zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas stażu. Wszystkie dokumenty zostały wydane w dwujęzycznych wersjach (polskiej i angielskiej).

Uczniowie zgodnie potwierdzają, iż zdobyte doświadczenie jest bezcenne i z pewnością przyda się w ich przyszłej pracy zawodowej. Możliwość pracy w międzynarodowych zespołach, a także okazja do osobistego zetknięcia się z kulturą Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, obyczajami i społecznościami tych pięknych krajów, było nieocenionym doświadczeniem niemożliwym do zdobycia na gruncie polskim.