Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 

 

REALIZACJA PROJKETU PRZEDŁUŻNA DO 30.04.2020 r.

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów  współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie.

adres mail:
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
k.mech@stowarzyszenieprorew.pl
Tel. 535 839 955

 

Projekt „Klucz do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 osób (52 K/38M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zg. Ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 w powiatach: (opoczyński z wyłączeniem gminy opoczno, piotrkowski, tomaszowski z wyłączeniem miasta Tomaszów mazowiecki, bełchatowski z wyłączeniem miasta Bełchatów, radomszczański), pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo min 60% tj. 54( 31 kobiet/23 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 8 ( 5K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami

Obszar realizacji Projektu:

Powiat: opoczyński Gmina: Białaczów
Powiat: opoczyński Gmina: Drzewica
Powiat: opoczyński Gmina: Mniszków
Powiat: opoczyński Gmina: Paradyż
Powiat: opoczyński Gmina: Poświętne
Powiat: opoczyński Gmina: Sławno
Powiat: opoczyński Gmina: Żarnów
Powiat: piotrkowski Gmina: Aleksandrów
Powiat: piotrkowski Gmina: Czarnocin
Powiat: piotrkowski Gmina: Gorzkowice
Powiat: piotrkowski Gmina: Grabica
Powiat: piotrkowski Gmina: Łęki Szlacheckie
Powiat: piotrkowski Gmina: Moszczenica
Powiat: piotrkowski Gmina: Ręczno
Powiat: piotrkowski Gmina: Rozprza
Powiat: piotrkowski Gmina: Sulejów
Powiat: piotrkowski Gmina: Wola Krzysztoporska
Powiat: piotrkowski Gmina: Wolbórz
Powiat: tomaszowski Gmina: Będków
Powiat: tomaszowski Gmina: Budziszewice
Powiat: tomaszowski Gmina: Czerniewice
Powiat: tomaszowski Gmina: Inowłódz
Powiat: tomaszowski Gmina: Lubochnia
Powiat: tomaszowski Gmina: Rokiciny
Powiat: tomaszowski Gmina: Rzeczyca
Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska
Powiat: tomaszowski Gmina: Ujazd
Powiat: tomaszowski Gmina: Żelechlinek
Powiat: bełchatowski Gmina: Bełchatów – gmina wiejska
Powiat: bełchatowski Gmina: Drużbice
Powiat: bełchatowski Gmina: Kleszczów
Powiat: bełchatowski Gmina: Kluki
Powiat: bełchatowski Gmina: Rusiec
Powiat: bełchatowski Gmina: Szczerców
Powiat: radomszczański Gmina: Dobryszyce
Powiat: radomszczański Gmina: Gidle
Powiat: radomszczański Gmina: Gomunice
Powiat: radomszczański Gmina: Kamieńsk
Powiat: radomszczański Gmina: Kobiele Wielkie
Powiat: radomszczański Gmina: Kodrąb
Powiat: radomszczański Gmina: Lgota Wielka
Powiat: radomszczański Gmina: Ładzice
Powiat: radomszczański Gmina: Masłowice
Powiat: radomszczański Gmina: Przedbórz
Powiat: radomszczański Gmina: Wielgomłyny
Powiat: radomszczański Gmina: Żytno

 

Wartość całkowita projektu: 1 969 879,68 zł

Wkład własny: 98 493,99 zł

Termin realizacji projektu: 1.06.2019 – 31.12.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3) w powiatach: Opoczyńskim, Piotrkowskim, Tomaszowskim, Bełchatowskim, Radomszczańskim;
 • Mające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

REKRUTACJA DO PROJKETU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • innowacyjny jobcoaching,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

KONTAKT:

Adres e-mail: 

Paulina Jędras: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

Karolina Mech: k.mech@stowarzyszenieprorew.pl

Tel. 535 839 955

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17.


Pliki do pobrania: 

 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Kdk
Załącznik nr 7 Oświadczenie_udział w projekcie
Załącznik nr 8 deklaracja
Załącznik nr 6 umowa uczestnictwa w projekcie
załącznik nr 4 Oświadczenie POPŻ Kdk
załącznik nr 3 Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej Kdk
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu Kdk
regulamin-projektu-Klucz-do-kariery
regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną


Harmonogramy wsparć:

Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:
DORADZTWO ZAWODOWE – PAŹDZIERNIK 2019 r.
DORADZTWO ZAWODOWE – LISTOPAD 2019 r.
DORADZTWO ZAWODOWE – STYCZEŃ 2020 r.
DORADZTWO ZAWODOWE – LUTY 2020 r. 
DORADZTWO ZAWODOWE – CZERWIEC 2020 r.
DORADZTWO ZAWODOWE – PADZIERNIK 2020 r. 

 

 

Indywidualne spotkania z Psychologiem w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – PAŹDZIERNIK 2019 r. 
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 -LISTOPAD 2019 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – STYCZEŃ 2020 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1-LUTY 2020 r. 
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 -CZERWIEC 2020 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – PAŹDZIERNIK 2020 r.

 

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych:

GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM – Gr 1
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM-Gr. 2
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr 3
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr 4
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM GR 5
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM GR. 6
GRUPOWE TREINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM GR. 7
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM- GR.8 
GRUPOWE TRENINGI KOMEPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM- GR. 9 
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOHRAM – GR.10
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  HARMONOGRAM – GR.11

Indywidualne poradnictwo Psychologiczne:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 -PAŹDZIERNIK 2019 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – GRUDZIEŃ 2019 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – STYCZEŃ 2020 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – LUTY 2020 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – CZERWIEC 2020 r. 
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – PAŹDZIERNIK 2020 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – LUTY 2020 r.

 

Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie:

PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – PAŹDZIERNIK 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – LISTOPAD 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – GRUDZIEŃ 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – LUTY 2020 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – LIPIEC 2020 r. 
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – PAŹDZIERNIK 2020 r. 
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – STYCZEŃ 2021 r.

 

Indywidualne poradnictwo w formie jobcoachingu:

HARMONOGRAM JOBCOACHING 11 -12.2019 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING 12.2019 – 01.2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING – STYCZEŃ 2020r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING – LUTY 2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING -MARZEC 2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING – KWIECIEŃ 2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING – MAJ 2020 r. 
HARMONOGRAM JOBCOACHING – CZERWIEC 2020 r. 
HARMONOGRAM JOBCOACHING – SIERPIEŃ 2020 r. 
HARMONOGRAM JOBCOACHING WRZESIEŃ 2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING GRUDZIEŃ 2020 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING STYCZEŃ 2021 r.

 

Szkolenia zawodowe:

Tomaszów Mazowiecki:
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA 04 – 18.12.2019 r.
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY 10.02.2020r. – 06.03.2020r. 
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY 10.02.2020r. – 06.03.2020r. 
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY ECDL Base
(Moduły B1,B2)” 10.02.2020r – 14.03.2020r. 
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY ECDL Base
(Moduły B1,B2)” 10.02.2020r – 14.03.2020r. 
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA – Grupa I 
HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA – Grupa II 
pracownik-administracyjno-biurowy Gr 1Tomaszów Mazowiecki
pracownik-administracyjno-biurowy Gr 2Tomaszów Mazowiecki
HARMONOGRAM SZKOLENIE PRACOWNIK BIUROWY – OPOCZNO DWIE GRUPY
HARMONOGRAM SZKOLENIE SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KPMPUTERA ECCC
KLUCZ harmonogram szkolenie ECDL SIERPIEŃ
harmonogram dla 3 grup pracownik administracyjno-biurowy

Opoczno:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLUCZ DO KARIERY

 

Staż:

miejsca odbywania stażu – aktualizacja na dzień 26.11.2020 r.

Pośrednictwo pracy:
POŚREDNICTWO PRACY – STYCZEŃ 2020 r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – MARZEC 2020 r.
HARMONOGRAM POŚREDNICTWO PRACY (1)
harmonogram pośrednictwo pracy lipiec
HARMONOGRAM-POŚREDNICTWO-PRACY- Opoczno
harmonogram pośrednictwo pracy Wrzesień – październik
harmonogram pośrednictwo pracy grudzień 2020 r.

LISTY RANKINGOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW-PROJEKTU-KLUCZ-DO-KARIERY