Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

„Nie jesteś sam!” 

Nr Umowy RPLD.09.02.01-10-D020/22-00

Projekt „Nie jesteś sam!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ 

 

Partner: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROMYK NADZIEI

 

Całkowita wartość projektu: 1 026 250,00 zł. 

 

Kwota dofinansowania: 923 625,00 zł.  

 

 

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA w dn. 31.08.2023r.

Beneficjent/Partner w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu gwarantuje gotowość do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości po zakończeniu realizacji projektu w okresie 14 miesięcy (tj.  w okresie: 01.09.2023 r. – 31.X.2024 r.)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 

577999321

 

 

 

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE NIE JESTEŚ SAM! 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU (do 31.08.2023 r.) jest wsparcie 35 20K/15M osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (w tym 25 14K/11M osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania i 10 6K/4M specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w woj. łódzkim na obszarze powiatu opoczyńskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 35 UP 

– wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 25 UP

– wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 UP

– usługę dowożenia posiłków (jako działanie uzupełniające) dla 20 UP

Bezpośrednim rezultatem proj. będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu: 

– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 10 -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 10, -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 5.

 

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 09 – IX Włączenie społeczne 

Numer i nazwa Działania dla Osi: 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Numer i nazwa Poddziałania: 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

Numer konkursu/naboru: RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21

Okres realizacji projektu: od 2022-07-01 do 2023-08-31 

Obszar realizacji projektu: Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński

Wskaźniki rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 10
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 5

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 35  (20K, 15M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie.: 35 (20K, 15M)

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 10

Liczba osób, dla których opracowano Indywidualne Ścieżki Wsparcia w projekcie: 35 (20K, 15M)

Liczba osób objętych wsparciem uzupełniającym w postaci usługi dowożenia posiłków: 20 (12 K, 8M)  

 

Jesteś osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i mieszkasz na terenie województwa łódzkiego w powiecie opoczyńskim, potrzebujesz pomocy?. Zgłoś się do projektu “Nie jesteś sam!”. W ramach świadczonych form wsparcia przewidziano dopłaty dokonywane przez Uczestników Projektu: specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 zł./godzina; obiady – 4 zł./dzień 

Biuro projektu: ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00
piątek 9.00-17.00

Partner Projektu: Promyk Nadziei – (spoldzielnia-promyknadziei.pl)

Kierownik Projektu: Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. + 48 577999321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nie jesteś sam! 

Regulamin-rekrutacji-i-udzialu-w-projekcie-Nie-jestes-sam-AKTUALIZACJA

 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

 

DO POBRANIA:

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nie jesteś sam! 

 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

HARMONOGRAM WSPARCIA : 

Aktualne: 

Harmonogramy opieka spec.

Aktualizacja_ opieka spcjalistyczna

Opieka:

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 3 sierpień 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 4 sierpień 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 5 sierpień 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 6 sierpień 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 7 sierpień 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka sierpień- Opiekunka nr 1

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka sierpień- opiekunka nr 2

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka sierpień-opiekun nr 8

 

Lipiec:

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 6 lipiec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 7 lipiec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 5 lipiec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 4 lipiec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 3 lipiec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka 2 lipiec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka 1 lipiec 2023

 

Archiwum:

wsparcia – III/2023

  • SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

harmonogramy opieka specjalistyczna marzec

  • USŁUGI OPIEKUŃCZE

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka marzec – opiekunka 2

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 3 marzec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka marzec – opiekunka 1

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka marzec – opiekunka 2  

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka marzec – opiekun 8

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 6 marzec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 5 marzec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 7 marzec 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 4 marzec 2023

 

 wsparcia II/2023

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

harmonogramy specjalistyczne usługi opiekuńcze_luty 

  • Usługi opiekuńcze:

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka luty – opiekunka nr 1

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka luty – opiekunka nr 2

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 3 luty 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 4 luty 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 5 luty 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 6 luty 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 7 luty 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka luty – opiekun 8

 

Archiwum 

Harmonogramy opieka specjalistyczna_1_2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka styczeń- 1

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka styczeń- 2

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 3 styczeń 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 4 styczeń 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 5 styczeń 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 6 styczeń 2023

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 7 styczeń 2023

harmonogramu_opieka specjalistyczna

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka grudzień- opiekunka 1

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka grudzień- opiekunka nr 2

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 3- grudzień 2022

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 4 grudzień

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 5 grudzień

Nie jesteś sam!-harmonogram opiekunka nr 6 – grudzień_aktualizacja

 

Harmonogram wsparć

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie_grudzień 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie_II 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie_III 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie_listopad 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie_październik IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog listopad

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog listopad_grudzień 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog październik 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog październik_I 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog wrzesień_I

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog wrzesień_III

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie_II

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog sierpień

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog wrzesień

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog wrzesień_I

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog wrzesień_II

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog sierpień 2022 roku

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog sierpień 2022 roku 

IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie

 

Projekt pn. “Nie bój się działać!” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nr umowy PFRON: ZZO/000135/13/D

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 301369,08 zł.
Wartość projektu: 355 599,08 zł.

 

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA w dn. 31.08.2023r.

Beneficjent/Partner w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu gwarantuje gotowość do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości po zakończeniu realizacji projektu w okresie 14 miesięcy (tj.  w okresie: 01.09.2023 r. – 31.X.2024 r.)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 

577999321

 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami (w wieku aktywności zawodowej) zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego, należących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania zatrudnienia, przez realizację kompleksowego programu aktywizacji, opartego na indywidualnie opracowanym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

Masz 18 lat lub więcej i jesteś w wieku aktywności zawodowej, posiadasz aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności,  mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu “Nie bój się działać!”.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!! 

Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim

spełniające następujące warunki:
•       na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia,
•       są w wieku aktywności zawodowej
•       zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu
przepisów KC,
•       nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku
równocześnie realizowanych projektów,

Co oferujemy (formy wsparcia realizowane w ramach projektu):
•       zaplanowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej,
•       indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
•       indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 UP,
•       grupowe warsztaty zawodowe
•       grupowe poradnictwo zawodowe,
•       indywidualne pośrednictwo pracy
•       szkolenia zawodowe dla 24UP
•       dwu miesięczne staże zawodowe dla 10 UP
Zapewniamy:
•       stypendium stażowe;
•       szkolenia podnoszące kwalifikacje;
•       oferty pracy;
•       profesjonalne wsparcie doradcze.

Termin  realizacji projektu:

01.07.2023-31.12.2024 realizowany w podziale na dwa etapy:
•       01.07.2023-31.03.2024
•       01.04.2024-31.12.2024

Biuro projektu: ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce
Koordynator: Agnieszką Rożek-Kwiecień

e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl
nr tel. 577-999-321 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja w terminie: 07-08.2023 (I okres finansowania) oraz 04-05.2024 (II okres finansowania). Odpowiedzialność: Koordynator proj.
Etapy rekrutacji:
1. Nabór formularzy (dostępne w biurze projektu i na stronie www, w formularzu pyt. o specjalne potrzeby ON) –
pocztą/mailem/kurierem/osobiście-dogodnie dla każdej osoby
2. Ocena kryteriów formalnych (w ciągu 3 dni robocze od przyjęcia formularza):
• status osoby z niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne)
• status osoby bez zatrudnienia (zaśw. z PUP lub zaśw. z ZUS [w przypadku niezarejestrowanych bezrobotnych lub biernych
zawodowo])
• miejsce zamieszkania na terenie woj. świętokrzyskiego w rozum. KC (ośw.)
• osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej (kobieta 18-59, mężczyzna 18-64 lata) (ośw., PESEL)
• nieobjęcie tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON
realizowanych w tym samym czasie (ośw.)
Niespełnienie kryteriów – odrzucenie zgłoszenia.
3.Ocena kryteriów premiujących (termin jw.):
• stopień niepełnosprawności: znaczny +3 pkt, umiarkowany +2 pkt (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
• brak doświadczenia zawodowego +1 pkt (ośw. UP)
• kobiety +1 pkt (ośw. UP)
• niskie kwalifikacje (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) +1pkt (ośw. UP)
• status osoby długotrwale bezrobotnej +1pkt (zaśw.z PUP / ZUS)
• zamieszkiwanie na obszarach wiejskich +1pkt (ośw. UP)
4. Kandydaci odbędą rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym/ psychologiem(możliwa w formie zdalnej), podczas której zostanie
oceniony poziom ich motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej / zawodowej (w skali 0 – 10 pkt).

W pierwszym okresie realizacji projektu (01.07.2023 – 31.03.2024) przyjętych zostanie 20 osób spełniających kryteria formalne, z
najwyższą liczbą punktów (za kryt. premiujące i rozmowę rekrutacyjną).

Kandydaci będą informowani o wynikach:
telefonicznie/mailowo(w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy).
Jeśli zainteresowanie będzie większe niż zakładane – zostaną utworzone listy rezerwowe. W przypadku rezygnacji bądź wykluczenie UP, kolejne osoby z listy zostaną zakwalifikowane. Listy dostępne w biurze projektu. Gdy równa liczba punktów – decyduje
kolejność zgłoszeń.

Działania:

W ramach projektu zaplanowano realizację działań  w wyniku których UP rozwiążą problemy utrudniające lub uniemożliwiające im podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, dostosują posiadane kompetencje/kwalifikacje do potrzeb pracodawców i zdobędą doświadczenie zawodowe, co przyczyni się do wejścia na rynek pracy:

1) Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej w formie IPD oraz monitoring realizacji IPD –
obligatoryjnie
2) Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – obligatoryjnie
3) Indywidualne poradnictwo psychologiczne – fakultatywnie
4) Grupowe warsztaty zawodowe – obligatoryjnie
5) Indywidualne pośrednictwo pracy – obligatoryjnie
Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:
SZKOLENIACH ZAWODOWYCH – 24 UP
SZKOLENIA ZAWODOWE służące nabyciu kompetencji / kwalifikacji zawodowych,  tematyka określona na podstawie IPD
STAŻU ZAWODOWYM – 25% UP tj. 10 osób zostanie objętych 2 -miesięcznym stażem

AKTUALNOŚCI:

 
Rozpoczynamy rekrutację, zainteresowane osoby prosimy o kontakt
e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl
nr tel. 577-999-321 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).
Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn.
Zakończono rekrutację do I edycji
Harmonogram:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

Termin składania ofert do dn. 21.09.2023r. (szczegółowe informacje w zapytaniu)

Wersja edytowalna dostępna na życzenie (kontakt:agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl)

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU:

wybrany wykonawca: Fundacja Rozwoju Systemowego

NIP: 9482633753