Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 

Projekt „Krok naprzód!

Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B112/19

Projekt realizowany przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Gminą Żarnów.

Fundacja Możesz Więcej i Gmina Żarnów zapraszają do udziału w projekcie „Krok naprzód!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.07.2021r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 56 (32K/24M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stanem urbanizacji DEGURBA 3 ,  pozostających bez zatrudnienia -wyłącznie biernych zawodowo – min. 60%UP, tj. 34 osób (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,  w tym min. 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M).

 

Wartość całkowita projektu: 1 028 472,36 zł
Wkład własny: 51 423,62 zł
Kwota dofinansowania: 977 048,74 zł

 

Termin realizacji projektu: od 01.02.2020 r. do 31.07.2021 r.

 

Wskaźniki realizacji celu:

 

1. Wskaźniki dot.efektywności:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 35%

2. Wskaźniki rezultatu:

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (pracujących po opuszczeniu projektu) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 8 UP (4K/4M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 11 UP (6K/5M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 42 UP (24K/18M).

3. Wskaźniki produktu: 

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie – 56 UP (32K/24M).

– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 UP (3K/3M).

 

Obszar realizacji projektu:

 

Powiaty Gminy
bełchatowski Bełchatów – gmina wiejska, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców
brzeziński Brzeziny – gmina wiejska, Dmosin, Jeżów, Rogów
kutnowski Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno – gmina wiejska, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce
łaski Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady
łęczycki Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca – gmina wiejska, Piątek, Świnice Warckie, Witonia
łowicki Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz – gmina wiejska, Łyszkowice, Nieborów, Zduny
łódzki wschodni Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn
opoczyński Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów
pabianicki Dłutów, Dobroń, Lutomiersk, Pabianice – gmina wiejska
pajęczański Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce
piotrkowski Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz
poddębicki Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim
radomszczański Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno
rawski Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka – gmina wiejska, Regnów, Sadkowice
sieradzki Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz – gmina wiejska, Warta, Wróblew, Złoczew
skierniewicki Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice – gmina wiejska, Słupia
tomaszowski Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska, Ujazd, Żelechlinek
wieluński Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas
wieruszowski Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki
zduńskowolski Szadek, Zapolice, Zduńska Wola – gmina wiejska
zgierski Głowno – gmina wiejska, Parzęczew, Stryków, Zgierz – gmina wiejska

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

·        w wieku 18 lat i więcej,

·        zamieszkujące województwo łódzkie na obszarze DEGURBA 3,

·        bierne zawodowo,

·        bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność  zastosowania w pierwszej kolejności  usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

·        zagrożone ubóstwem,

·        zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu oferujemy:

·        indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

·        grupowe treningi kompetencji społecznych,

·        indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne,  prawne i obywatelskie,

·        szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, 

·        trzymiesięczne staże zawodowe dla 32 UP,

·        zatrudnienie subsydiowane dla 14 UP,

·        stypendium szkoleniowe i stażowe,

·        indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,

·        badania lekarskie i ubezpieczenie NNW  w ramach staży,

·        zwrot kosztów dojazdu  dla 16 UP w ramach stażu i dla 28 UP w ramach pozostałych form wsparcia z wyłączeniem zatrudnienia subsydiowanego

·        zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń  (dla 2 UP) i pozostałych form wsparcia z wyłączeniem zatrudnienia subsydiowanego (dla 4 UP).

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ BIURO PROJEKTU JEST NIECZYNNE
OD DN. 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA.
PROSIMY O KONTAKT  e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pltel. 577-999-321

Biuro Projektu:

ul. Opoczyńska 5 (Dom Kultury)

26-330 Żarnów 

Biuro czynne:

poniedziałek-środa w godz. 8-15, czwartek w godz. 12-18 

Chcesz o coś zapytać? Dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie? Napisz lub zadzwoń:

Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień, e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl, tel. 577-999-321

 

KOMUNIKAT WAŻNY!!!!

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

 e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl


Agnieszka Rożek-Kwiecień 
fundacja@mozeszwiecej.org.pl
 tel. 577-999-321

 

 

Regulamin projektu:

Regulamin projektu-_Krok-naprzód!

ZAŁĄCZNIKI REKRUTACYJNE:

Formularz Zgłoszeniowy _Krok naprzód!

Zał nr 2_ Oświadczenie zagrożenie ubóstwem -Krok naprzód

Załącznik-nr-3_Oświadcznie-grupa-docelowa_Krok-naprzód

Oświadczenie-grupa-docelowa_Krok-naprzód

Załącznik_BAEL-_Krok-naprzód

Załącznik_PO-PŻ-_Krok-naprzód

Deklaracja-uczestnictwa-_Krok-naprzód

Oświadczenie-UP_Krok-naprzód

Oświadczenie-nr-konta-_Krok-naprzód

Pomoc-społeczna-_Krok-naprzód

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie-Krok-naprzód

Wykaz-obszarów-słabo-zaludnionych (DEGURBA 3)_Krok-naprzód

umowa uczestnictwa

REGULAMINY wraz z załącznikami (do pobrania):

Regulamin zwrot kosztów dojazdu_KNP

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną-KNP

 

Lista osób zakwalifikowanych:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie _w podziale na kobiety i męzczyzn

 

Formatki do uzupełnienia i dostarczenia do biura projektu:

subsydia krok naprzód

staż krok naprzód

Dokumenty do pobrania:

  1. zatrudnienie subsydiowane

Regulamin udzielania zatrudnienia subsydiowanego KNP

Zał. nr 3 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis KNP

Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie udzielenia pomocy de minimis

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 1 –Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia.

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia KNP

Załącznik nr 2 –Wzór Umowy w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 2 –Wzór Umowy w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia _ doc. word

Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 5 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

 

 

DOKUMENTY DO ROLICZENIA ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO:

Co miesiąc proszę o dostarczenie:

-Notę

– lista płac z widocznymi składkami po stronie płatnika

– druk DRA i RCA (tylko 1 osoby/Uczestnika projektu)

– potwierdzenie zapłaty ZUS + oświadczenie jaka kwota jest przynależna w danym przelewie dla Uczestnika projekt.

– potwierdzenie zapłaty US  + oświadczenie jaka kwota jest przynależna w danym przelewie dla Uczestnika projekt.

– potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia pracownika

– lista obecności za danym miesiąc

WSZYSTKIE KSERA W/W DOKUMENTÓW PROSZĘ POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

NOTA_subsydia _KNP_2020 – wersja edytowalna

NOTA_subsydia _KNP_2020

 

2. staż:

 

Regulamin stażu

umowa stażowa

Załącznik-nr-1-umowa stażowa

Załącznik-nr-2_umowa stażowa

Załącznik-nr-3_umowa stażowa

Załącznik-4 _umowa stażowa

Załącznik-nr-5_umowa stażowa

Oświadczenie-opiekuna-stażysty_KNP

Oświadczenie-opiekuna-stażysty_KNP

 

Harmonogramy wsparć:

 

zadanie 1

harmonogram doradca ISR _KNP – czerwiec

harmonogram psycholog ISR-KNP-czerwiec

harmonogram doradca ISR _KNP – lipiec 1-10.07_2020

harmonogram psycholog ISR-KNP 2-11.07_2020

harmonogram-doradca-ISR-_KNP 13-16.07

harmonogram-psycholog-ISR-KNP14.07-17.07

harmonogram-psycholog-ISR-KNP 18-21. 07.2020r.

harmonogram-doradca-ISR-_KNP-18-20.07.2020r.

harmonogram doradca ISR _KNP – sierpien 4.08.2020

harmonogram-psycholog-ISR-KNP-5.08.2020

harmonogram-psycholog-ISR-KNP-9.09.2020

harmonogram doradca-ISR-_KNP-8.09.2020
harmonogram-doradca-ISR-_KNP-12.09.2020

harmonogram-psycholog-ISR-KNP-14.09.2020

 

harmonogram TKS_grupa 1

harmonogram TKS_grupa 2

harmonogram TKS_grupa 3

harmonogram TKS_grupa 4

harmonogram-TKS_grupa_5

harmonogram-TKS_grupa_6

zadanie 2

harmonogram-Indywidualne poradnictwo zawodowe 25.07-3.08.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-6.08.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne poradnictwo zawodowe 10.09.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-15.09.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-19-23.09.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-30.09.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-09-10.10.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-24.10r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-30.10r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-5-7.11._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-10.11.2020

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-4-19.12.2020

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe 22.12.2020\

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-06.02.2021

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-14.03.2021

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne -14-25.08.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne poradnictwo psychologiczne 11.09.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-16.09.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-30.09.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-20-21.11.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-27-28.11.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-6-7.12.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne 23.12.2020r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne- 13-14.01.2021r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-21-23.01.2021r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-05.02.2021r._KNP

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-14.03.2021r._KNP

harmonogram poradnictwo psychologiczne 09.04.2021

harmonogram poradnictwo zawodowe 01-08.04.2021

korekty harmonogramów:
harmonogram poradnictwa zawodowego
harmonogram poradnictwo psychologiczne
harmonogram poradnictwo zawodowe 

 

harmonogram-Indywidualne poradnictwo prawne_ wrzesień 2020

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne_-3-6.10.2020

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne_-24.10

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne_-30.10

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne_-7.11_gr 1

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne_-7.11_gr 2

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne_-10.11

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne-17-19.12.2020

 

 

 

zadanie 3

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera _grupa 1

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera _grupa 2

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera _grupa 3

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik gospodarczy _grupa 1

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Sprzedawca z obsługa kasy fiskalenej

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik gospodarczy _grupa 2

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik gospodarczy _17.08

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik gospodarczy _31.08Harmonogram realizacji szkolenia Szkolenie Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera- 31.08

Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Pracownik gospodarczy z ECCC_ Październik

Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Pracownik-administracyjno-biurowy-z-obsługą-komputera-Październik

 

Pośrednictwo pracy zad 4

harmonogram-pośrednictwo pracy_KNP

harmonogram-pośrednictwo-pracy_3.5.10.2020_KNP

harmonogram-pośrednictwo pracy 17-27.10 – !!! ANULOWANY

harmonogram-pośrednictwo pracy 17-27.10-korekta

harmonogram-pośrednictwa 5-7.11.2020r. pracy-I

harmonogram-pośrednictwa-23-26.11.2020r.-pracy-I

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-27-28.11.2020r._KNP

harmonogram-pośrednictwo pracy _5-12.12.2020

harmonogram-pośrednictwo-pracy-_14.12.2020

harmonogram-pośrednictwo pracy-21-30.12.2020

harmonogram-pośrednictwo pracy-02-9.01.2021

harmonogram-pośrednictwo pracy_29-30.01.2021

harmonogram-pośrednictwo pracy-06.02.2021

harmonogram-pośrednictwo-pracy-10-11.02.2021

harmonogram-pośrednictwo-pracy-13.02.2021

harmonogram-pośrednictwo pracy_22.02

harmonogram-pośrednictwo pracy-27.02

harmonogram-pośrednictwo pracy 6.03.2021

harmonogram-pośrednictwo pracy 13.03.2021

harmonogram-pośrednictwo pracy-15-16.03.2021

harmonogram pośrednictwo prac 29-30.03.2021

 

 

 

Aktualizacja harmonogramu:

korekta _Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Pracownik-administracyjno-biurowy-z-obsługą-komputera-_grupa-2 

korekta_Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Pracownik-gospodarczy-_grupa-1

Korekta_Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Pracownik-gospodarczy-z-ECCC_październik

Korekta-Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Pracownik-administracyjno-biurowy-z-obsługą-komputera-Pazdziernik

 

harmonogram psycholog ISR KNP14.07-17.07.2020

harmonogram TKS grupa_5

harmonogram TKS grupa_6

harmonogram-doradca-ISR-_KNP

harmonogram-doradca-ISR-_KNP-13-16.07

harmonogram-doradca-ISR-_KNP-18-20.07-1

harmonogram-doradca-ISR-_KNP-lipiec-1-10.07_2020

harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-25.07-3.08.2020r._KNP

harmonogram-psycholog-ISR-KNP-2-11.07_2020

harmonogram-psycholog-ISR-KNP-18-21.-07.2020r.

harmonogram-psycholog-ISR-KNP-czerwiec

Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Pracownik-administracyjno-biurowy-z-obsługą-komputera-_grupa-3 Harmonogram-realizacji-szkolenia-Szkolenie-Sprzedawca-z-obsługa-kasy-fiskalenej harmonogram-TKS_grupa-1 harmonogram-TKS_grupa-2

harmonogram-TKS_grupa-3

harmonogram-TKS_grupa-4

 

 

Projekt realizowany przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Gminą Żarnów