Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

 

             

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających (m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.             

adres mail:
Klarownaprzyszłosc@gmail.com
Tel. 535 839 955

  

Projekt „Klarowna przyszłość” nr RPMP.08.02.00-12-0192/20
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany jest od 01.09.2020 do 31.10.2021 roku.

Głównym jego celem jest zwiększenie do 31.10.2021 r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia dla 30 (17K/13M) osób w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w wybranych powiatach województwa małopolskiego.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób:

 • w wieku 30+,
 • zamieszkujących na terenie małopolskiego na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, n. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego,
 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych, które wymagają wsparcia aktywizacyjnego (bez pracy, długotrwale bezrobotni, niezarejestrowani i zarejestrowani w urzędzie pracy)
 • powyżej 50 roku życia
 • o niskich kwalifikacjach
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności

 Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją dla 30 UP
 • Indywidualne pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 30 UP
 • Indywidualne wsparcie motywacyjne dla 15 UP
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 22 UP
 • Szkolenia zawodowe dla 24 UP
 • 4-miesięczne Staże zawodowe dla 18 UP
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na wsparcia dla 50 % UP
 • Badania lekarskie przed stażami

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

 

Całkowita wartość projektu: 442 434,35 zł

Wartość dofinansowania: 420 312,63 zł

Wkład własny: 22 121,72 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

 

Szczegółowe informacje: 535 839 955

oraz pod adresem e-mail: Klarownaprzyszlosc@mail.com