Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

 

Projekt „Krok naprzód!

Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B112/19

Projekt realizowany przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Gminą Żarnów.

Fundacja Możesz Więcej i Gmina Żarnów zapraszają do udziału w projekcie „Krok naprzód!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.07.2021r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 56 (32K/24M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stanem urbanizacji DEGURBA 3 ,  pozostających bez zatrudnienia -wyłącznie biernych zawodowo – min. 60%UP, tj. 34 osób (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,  w tym min. 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M).

 

Wartość całkowita projektu: 1 028 472,36 zł
Wkład własny: 51 423,62 zł
Kwota dofinansowania: 977 048,74 zł

 

Termin realizacji projektu: od 01.02.2020 r. do 31.07.2021 r.

 

Wskaźniki realizacji celu:

 

1. Wskaźniki dot.efektywności:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 35%

2. Wskaźniki rezultatu:

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (pracujących po opuszczeniu projektu) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 8 UP (4K/4M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 11 UP (6K/5M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 42 UP (24K/18M).

3. Wskaźniki produktu: 

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie – 56 UP (32K/24M).

– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 UP (3K/3M).

 

Obszar realizacji projektu:

 

Powiaty Gminy
bełchatowski Bełchatów – gmina wiejska, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców
brzeziński Brzeziny – gmina wiejska, Dmosin, Jeżów, Rogów
kutnowski Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno – gmina wiejska, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce
łaski Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady
łęczycki Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca – gmina wiejska, Piątek, Świnice Warckie, Witonia
łowicki Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz – gmina wiejska, Łyszkowice, Nieborów, Zduny
łódzki wschodni Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn
opoczyński Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów
pabianicki Dłutów, Dobroń, Lutomiersk, Pabianice – gmina wiejska
pajęczański Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce
piotrkowski Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz
poddębicki Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim
radomszczański Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno
rawski Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka – gmina wiejska, Regnów, Sadkowice
sieradzki Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz – gmina wiejska, Warta, Wróblew, Złoczew
skierniewicki Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice – gmina wiejska, Słupia
tomaszowski Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska, Ujazd, Żelechlinek
wieluński Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas
wieruszowski Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki
zduńskowolski Szadek, Zapolice, Zduńska Wola – gmina wiejska
zgierski Głowno – gmina wiejska, Parzęczew, Stryków, Zgierz – gmina wiejska

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

·        w wieku 18 lat i więcej,

·        zamieszkujące województwo łódzkie na obszarze DEGURBA 3,

·        bierne zawodowo,

·        bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność  zastosowania w pierwszej kolejności  usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

·        zagrożone ubóstwem,

·        zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu oferujemy:

·        indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

·        grupowe treningi kompetencji społecznych,

·        indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne,  prawne i obywatelskie,

·        szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, 

·        trzymiesięczne staże zawodowe dla 32 UP,

·        zatrudnienie subsydiowane dla 14 UP,

·        stypendium szkoleniowe i stażowe,

·        indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,

·        badania lekarskie i ubezpieczenie NNW  w ramach staży,

·        zwrot kosztów dojazdu  dla 16 UP w ramach stażu i dla 28 UP w ramach pozostałych form wsparcia z wyłączeniem zatrudnienia subsydiowanego

·        zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń  (dla 2 UP) i pozostałych form wsparcia z wyłączeniem zatrudnienia subsydiowanego (dla 4 UP).

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ BIURO PROJEKTU JEST NIECZYNNE
OD DN. 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA.
PROSIMY O KONTAKT  e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pltel. 577-999-321

Biuro Projektu:

ul. Opoczyńska 5 (Dom Kultury)

26-330 Żarnów 

Biuro czynne:

poniedziałek-środa w godz. 8-15, czwartek w godz. 12-18 

Chcesz o coś zapytać? Dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie? Napisz lub zadzwoń:

Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień, e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl, tel. 577-999-321

Regulamin projektu:

Regulamin projektu-_Krok-naprzód!

ZAŁĄCZNIKI REKRUTACYJNE:

Formularz Zgłoszeniowy _Krok naprzód!

Zał nr 2_ Oświadczenie zagrożenie ubóstwem -Krok naprzód

Załącznik-nr-3_Oświadcznie-grupa-docelowa_Krok-naprzód

Oświadczenie-grupa-docelowa_Krok-naprzód

Załącznik_BAEL-_Krok-naprzód

Załącznik_PO-PŻ-_Krok-naprzód

Deklaracja-uczestnictwa-_Krok-naprzód

Oświadczenie-UP_Krok-naprzód

Oświadczenie-nr-konta-_Krok-naprzód

Pomoc-społeczna-_Krok-naprzód

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie-Krok-naprzód

Wykaz-obszarów-słabo-zaludnionych (DEGURBA 3)_Krok-naprzód

REGULAMINY wraz z załącznikami (do pobrania):

Regulamin opieka nad dzieckiem lub/i osobą zależną  z załącznikami

Regulamin zwrot kosztów dojazdu z załącznikami 

 

Harmonogramy wsparć:

harmonogram doradca ISR _KNP – czerwiec

harmonogram psycholog ISR-KNP-czerwiec

Projekt realizowany przez Fundację Możesz Więcej w partnerstwie z Gminą Żarnów