Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA powstała 8 listopada 2014 r. Powołały ją do życia 22 organizacje młodzieżowe i pracujące z młodzieżą z terenu województwa świętokrzyskiego.

Idea sieci sięga swymi korzeniami wcześniej – w czerwcu 2013 r. powstała nieformalna grupa Świętokrzyska Inicjatywa na rzecz Młodzieży, która skupiła 5 organizacji pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W tym gronie udało nam się skonsultować Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Uwzględniono wiele z naszych uwag dotyczących młodzieży, aktywności społecznej i wolontariatu oraz edukacji nieformalnej.

Po roku działań postanowiliśmy rozszerzyć grupę i zbudować regionalną sieć organizacji. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt pt. „Złap się SAM- Sieć Aktywności Młodzieżowej” został przygotowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet – lider projektu, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa oraz Stowarzyszenie Spektrum Możliwości. Dzięki dofinansowaniu możemy organizować systematyczne spotkania członków sieci, akademię animatora i spotkania dyskusyjne. Projekt trwa do czerwca 2015 r.

Celem Sieci SYNERGIA jest przede wszystkim wspieranie organizacji członkowskich w rozwoju i profesjonalizacji, umacnianie współpracy organizacji z jednostkami samorządu terytorialnego, wdrażanie standardów pracy z młodzieżą, umacnianie pozytywnego wizerunku i znaczenia organizacji pracujących z młodzieżą.

synegia_poziom_600