Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce

Nazwa zadania: Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (dla min. 20 dzieci i młodzieży)

Termin realizacji zadania: 01.03.2014 roku do 30.11.2014 roku

Miejsce realizacji zadania: Świetlica Środowiskowa BRACHU, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Zadanie publicznym objętych będzie 20 osób dzieci i młodzież w wieku szkolnym, podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach.

W ramach zadania publicznego zrealizowany zostanie program profilaktyczny WIEDZA MOJĄ SZANSĄ obejmujący 20 godzin pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży podopiecznych Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach.