Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nazwa zadania: Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę

Cel: Celem głównym projektu zgodnym ze statutami Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ i Świetlicy Środowiskowej BRACHU jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju podopiecznych obu świetlic, a w szczególności integracja dziecka z rodziną do

Termin realizacji zadania: 04.05.2015 – 31.12.2015

Miejsce realizacji zadania:

1. Świetlica Środowiskowa BRACHU przy ul. Szymanowskiego 3/58 w Kielcach

2. Świetlica Środowiskowa ZIOMUŚ w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38

Liczba beneficjentów:  Zadaniem publicznym objętych będzie 30 osób dzieci i młodzież oraz 30 rodziców

Działania: Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne z matematyki, j. polskiego i angielskiego; Akademia rodzica; Dyżury pedagoga; Olimpiada rodzinna; Ognisko; Rajd; Warsztaty kreatywności.