Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zapraszamy do udziału w projekcie Seniorzy mogą WIĘCEJ na realizację którego Fundacja pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wyniki konkursu znajdziecie pod liniem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022-wyniki

Celem głównym zadania publicznego jest aktywizacja intelektualna, obywatelska, społeczna i fizyczna 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz własnego środowiska senioralnego z terenu Miasta i Gminy Morawica do 31.12.2022 roku.

Plik do ściągnięci Plakat – Seniorzy mogą WIĘCEJ