Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce

Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii (dla min. 500 dzieci i młodzieży w cyklu min. 3 spotkań dla jednej klasy)

Termin realizacji zadania: 02.03.2015 roku do 30.11.2015 roku

Miejsce realizacji zadania:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 5 klas
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 3 klasy
  3. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bolesława Chrobrego 105, 25-960 Kielce – 4 klasy
  4. Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce – 4 klasy
  5. Szkoła Podstawowa Nr 27 Kielce ul. Toporowskiego 96, 25-549 Kielce – 3 klasy
  6. Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Naruszewicza 25, 25-960 Kielce – 3 klasy

Zadanie publicznym objętych będzie 500 osób dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

W ramach zadania publicznego zrealizowany zostanie program profilaktyczny WŁAŚCIWY WYBÓR – DOBRA DECYZJA obejmujący 141 godzin zajęć dla dzieci i młodzieży.