Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zapraszamy w imieniu organizatorów spotkania organizacje pozarządowe mające siedzibę /oddział lub biuro na terenie miasta Kielce na spotkanie inicjujące powstanie Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych (KFOP) .

KFOP będzie początkowo niesformalizowaną platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem miasta Kielce a kieleckimi organizacjami pozarządowymi.

Forum to otwarta i dobrowolna forma współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z miasta Kielce. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe będzie nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, upowszechnianie dobrych praktyk oraz podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli kieleckiego sektora pozarządowego poprzez organizowane w ramach Forum warsztaty, szkolenia oraz panele dyskusyjne. Forum stworzy również przestrzeń do prowadzenia rozmów/konsultacji z Kieleckim Ratuszem w ważnych dla sektora pozarządowego sprawach. Forum będzie też cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych.

Pierwszym działaniem, jakiego podejmie się KFOP będzie konsultacja  „Programu Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok”.

Termin spotkania:  12.09.2014r. godz. 10- 15

Miejsce: wstępnie w Fundacji Centrum Europy Lokalnej – ul. Ignacego Paderewskiego 29/3, 25-017 Kielce (w przypadku dużego zainteresowania informacje o zmianie miejsca podamy drogą mailową)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres mail-owy:  kfop@europomost.pl    z podaniem nazwy organizacji oraz imion i nazwisk uczestników wraz z funkcją. Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 11.09.2014r. do godz. 12:00.