Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji „Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”.

Konferencja ma miejsce w dniu 16 września 2014 r. w godz. 9:00 – 14:15 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, przy ul. Żeromskiego 12 w Kielcach.

Tegoroczną edycję Konferencji zainauguruje prelekcja nt. wsparcia ze środków zewnętrznych działań o charakterze międzynarodowym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, którą wygłoszą:

Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Pan Grzegorz Orawiec – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W ramach Konferencji odbędą się również następujące panele dyskusyjne:

Panel dyskusyjny dla przedsiębiorców nt. promocji regionalnych i lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych, organizowany we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

Prowadzący: Pan Karol Kaczmarski  

Panel dyskusyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. inicjowania, budowania i rozwijania trwałych struktur partnerstwa na poziomie międzynarodowym, organizowany we współpracy z Federacją Forum Wiedzy

Prowadzący: Pan Tomasz Kosiński

Panel dyskusyjny dla samorządowców nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem warunków naturalnych i zasobów surowcowych województwa świętokrzyskiego, organizowany we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach Dnia Informacyjnego nt. zarządzania zasobami i surowcami

Prowadzący: Pan Michał Kubecki

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.rodm-kielce.pl/pl/targi_wspolpracy_miedzynarodowej/