Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

„Wiesz więcej – sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy”
/nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015530/

projekt zrealizowany w ramach działania „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach programu Erasmus+.

Jest on realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Dofinansowanie projektu z UE: 111.3262,00 EUR

Projekt realizowany w okresie: 30.12.2015 r. – 29.12.2017 r.

Projekt realizowany z udziałem: Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych zwiększających szansę  znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy, w Polsce, w Europie, zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego uczniów ZSGiH w Sandomierzu i Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w UE oraz przygotowanie młodzieży do wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz wiedzy na rynku pracy. W projekcie weźmie udział 16 uczniów z ZSGiH w Sandomierzu oraz 32 uczniów z ZS Nr 1 w Opatowie kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt zakłada trzy wyjazdy na 3-tygodniowy staż do Portugalii (maj i wrzesień 2016 oraz sierpień 2017). Partnerem zagranicznym projektu jest AENIE z Portugalii.

Podsumowaniem stażu jest uzyskanie:

  • certyfikatu Europass Mobilność, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który w sposób jednolity prezentuje zakres zdobytego doświadczenia.
  • certyfikatu ukończenia kursu przygotowawczego, który obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
  • certyfikatu ukończenia całości zagranicznego kształcenia zawodowego.

Więcej informacji: Koordynator projektu – Beata Wolnik, tel. 602 889 185, e-mail: wolnik.fmw@gmail.com

https://www.facebook.com/Wiesz-wi%C4%99cej-si%C4%99gasz-dalej-Zagraniczne-sta%C5%BCe-%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskich-kucharzy-1589743427990523/?fref=ts

Informacje o naszym projekcie w mediach :