Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce

Nazwa zadania: Organizacja wyjazdowych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni)

Cel: Organizacja wyjazdowego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym

Termin realizacji zadania: 13.02.2015 – 25.02.2015

Miejsce realizacji zadania: Dom Wypoczynkowy „KARABELA”, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 14.

Liczba beneficjentów:  Uczestnikami zimowiska było 20 osób dzieci i młodzież w wieku szkolnym, wychowanków Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach.

Działania: Zimowisko

W ramach działania będzie prowadzony program profilaktyczny pod nazwą „Ferie z fantazją” w ilości 14 godzin.

 10321054_765490203559085_1565338657690437623_o